Za nakloněnou věží netřeba jezdit až do daleké Pisy. Jedna taková je i na hradě Michalovice u Mladé Boleslavi

Dříve bývaly samostatnou vesnicí, dnes jsou Michalovice součástí města Mladá Boleslav. Po zdejším stejnojmenném hradě, který je nyní již pouhou zříceninou, se nazýval starý panský rod pánů z Michalovic, jenž pocházel z rozrodu Markvarticů. Ti si hrad založili ve druhé polovině 13. století na strmém ostrohu nad řekou Jizerou. Návštěvnická sezónu pamětihodností již začala, tak obout pohodlnou obuv a můžete vyrazit na prohlídku zříceniny hradu Michalovice.

Oblíbený hrad Karla Hynka Máchy

Romantický básník Karel Hynek Mácha byl známý tím, že velmi rád chodil na dlouhé túry v přírodě. Navštěvoval různé hradní ruiny, které ho společně s českou krajinou inspirovaly k sepsání básnického díla. Jedním z jeho oblíbených míst byl i gotický hrad Michalovice, respektive to, co z něho zůstalo.

Od pánů z Michalovic po pány Tovačovské z Cimburka

Hrad Michalovice si nechal vybudovat Jan I. z Michalovic, jenž nade vše miloval rytířské turnaje. Účastnil se jich nejen na domácím českém území, ale zajížděl také do Porýní či Francie. Právě on byl zakladatelem rodu pánů z Michalovic. Původně však pocházel z rodu Markvarticů stejně jako otec Beneš Pyšný z Velešína. Jan z Michalovic byl oblíbencem krále Václava II. Na jeho královském dvoře získal funkci nejvyššího číšníka Království českého. Do oboru jeho působnosti tak patřilo zabezpečit hospodářství a chod domácnosti i dvora panovníka.

Jeho potomci pak vždy patřili mezi předáky české šlechty. Tudíž ve své době byl hrad Michalovice sídlem poměrně významného českého rodu. V 50. letech 15. století byl majitelem hradu Jan Tovačovský z Cimburka, jenž se oženil s Magdalenou z Michalovic, sestrou posledního pána tohoto rodu. Jenže Tovačovští měli k obývání sídlo v Mladé Boleslavi, na hradě Michalovice nebydleli a ani ho nijak neudržovali. V roce 1513 byl hrad již pustý a prázdný.

Hrad Michalovice. Foto: Cherubín, CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michalovice_(hrad)_05.JPG>, via Wikimedia Commons

Nakloněná věž Putna

Nejenom město Pisa ve slunné Itálii se může pyšnit svou nakloněnou věží. Také hrad Michalovice ji má, a dokonce se dochovala do dnešních dnů. Říká se jí věž Putna. Má válcovitý půdorys a v minulosti sloužila k obraně hradu. Jak už to tak někdy dříve bývalo, na hrad Michalovice se v 19. století vydali hledači pokladů a obranou věž podkopali. Stejně nic nenašli, jen docílili toho, že se věž naklonila. Naštěstí nespadl a nakloněná je do současnosti. Díky obnovení její stability je možné se do věže podívat. Uvnitř vede točité schodiště, po kterém nahoru stoupával i Karel Hynek Mácha. A stejně jako jemu i vám se může před očima rozprostřít působivý pohled na údolí řeky Jizery a na Mladou Boleslav.

Hrad Michalovice je v dubnu přístupný o víkendech mezi 10:00 až 16:00 hodinou. Za vstup zaplatíte za dospělého 40 korun, za děti 10 korun a za seniory 25 korun.

Zdroj: Mapy.cz, https://nasregion.cz/od-patku-bude-otevrena-zricenina-michalovicka-putna-369812/

Hrad Michalovice. Náhledové foto: Cherubín, CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michalovice_(hrad)_2.JPG>, via Wikimedia Commons

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.