Za velkomoravskými památkami do obcí Mikulčice a Kopčany. Kostelík svaté Margity z Antiochu je nejstarším ve střední Evropě

Cestovat lze různě. Za cíl si zpravidla turista vyberete to, co ho nejvíce zajímá. Někdo potřebuje pokořit vysoké hory, jiný se rád podívá i po zajímavých historických památkách. Naše země má tu výhodu, že je na ně poměrně bohatá. Pojďme se vypravit za Velkou Moravou, jejíž pozůstatky se nacházejí například v moravské obci Mikulčice. Když přejdete lávku přes řeku Moravu, dostanete se na slovenskou stranu. A zde na vás čeká milé překvapení.

Mikulčice na Hodonínsku

O Mikulčicích, které leží v okrese Hodonín, se první písemné památky zmiňují v roce 1131, kdy byly majetkem hradského velkofarního kostela v Břeclavi. V Mikulčicích se můžete zastavit u kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož základy pocházejí ze 14. století. Původně gotický kostel prošel barokní přestavbou. Kostel se pyšní unikátním oltářem, který byl vyrobený z dubových kmenů nalezených v korytě řeky Moravy. Dále se lze podívat na rodný dům lidového umělce Fanoša Mikuleckého nebo do sklepní čtvrtě, jejíž cihlové přízemní lisovny se sklepy vznikly počátkem 19. století.

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy

Hlavní atrakcí obce je ale Slovanské hradiště Mikulčice-Valy, které je největším slovanským archeologickým nalezištěm v České republice. Ke zdejším nálezům patří základy velkomožného paláce, dvanácti kostelů, tří mostů a pohřebiště s více než 2500 hroby. V 9. století patřilo hradiště Valy k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Byla to vojenská pevnost a středisko politické moc tehdy vládnoucích Mojmírovců.

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy. Foto: Palickap, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Slovenské Kopčany: kostelík a hřebčín

Pokud byste navštívili Slovanské hradiště Mikulčice-Valy, bylo by škoda se nepodívat na druhý břeh řeky Moravy. Ta zde tvoří přirozenou hranici mezi Českem a Slovenskem. Od roku 2019 je možné se na slovenskou stranu dostat po lávce určené pro pěší nebo cyklisty. Kopčany jsou pro nás zajímavé tím, že jsou rodištěm otce našeho prvního prezidenta – Tomáše Garrigue Masaryka. Dominantou obce Kopčany je však kostelík svaté Margity z Antiochie, jenž je nejstarším křesťanským kostelem ve střední Evropě a současně i velkomoravskou památkou. Z hradiště Mikulčice je to ke kostelíku pěší chůzí necelé čtyři kilometry. Stačí se držet modře značené turistické trasy.

Neméně atraktivní je další kopčanská pamětihodnost – hřebčín Kopčany, což je poměrně rozsáhlý objekt, jenž v roce 1736 založil František Štěpán Lotrinský, manžel císařovny Marie Terezie. Pro Habsburky to byl císařský a královský dvorní hřebčín, kde bylo chováno na 400 koní. V hřebčíně je muzeum, jež představuje expozice věnované archeologickým nálezům při výzkumu kostela svaté Margity z Antiochu a osobnosti T. G. Masaryka.

Zdroj: https://www.mikulcice.cz/obec/informace-o-obci/historie/, https://www.kopcany.sk/turista/pamiatky/

Velkomoravský kostelík v Kopčanech. Náhledové foto: Martin Babarík, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.