Záchrana bizonů má nový akční plán, podílejí se na něm i čeští vědci

Jde o jedno z majestátních zvířat, která bychom v naší přírodě určitě opět rádi viděli. Zubr (Bison bonasus), nazývaný někdy také zubr evropský či bizon evropský, patří k živočichům, kteří z naší krajiny zmizeli zcela nezaslouženě.

Naštěstí se do ní postupně zase vrací. A to nejenom u nás. Bez pomoci člověka se však bohužel neobejdou. A právě nyní byl v této oblasti učiněn opravdu velký krok. Nejlepší vědci ve svých oborech totiž definovali standardy jeho ochrany, platné pro několik dalších desetiletí.

Jak bude záchrana bizonů vypadat

„Nový akční plán nabízí strategii, jak tomuto druhu prospět v následujících dekádách. A s použitím nových poznatků, které se vynořily během posledních deseti až patnácti let. Tím se budoucí ochrana zubra stává účelnější a v některých aspektech flexibilnější s přínosem pro zubra, ale i krajinu obývanou zubry,“ doplnil Jan Robovský z katedry zoologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jeden ze spoluautorů nového akčního plánu.

Zubr (Bison bonasus) Foto: Michael Gäbler / Creative Commons / CC0 License, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flachlandwisent_(Bison_bonasus_bonasus).jpg

Už nejde jen o zastavení poklesu populace

Přesně na to se totiž soustředily předchozí strategie. Teď je v plánu naopak jeho efektivnější rozmnožování, propojení stávajících populací apod.

„Dosud nejrozsáhlejší analýzou a revizí archeologických nálezů jsme dospěli k poznatku, že zubři se kdysi vyskytovali i v takových oblastech, jako je Mezopotámie, Ural a další regiony, které dosud nebyly a rozšířením zubrů spojovány. Výrazně se tím rozšiřuje oblast, kde lze uvažovat o repatriaci zubra jako původního druhu do přírody,“ doplnil Miloslav Jirků.

Zubr (Bison bonasus) Náhledové foto: Michael Gäbler / Creative Commons / CC0 License, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bison_bonasus_(Linnaeus_1758).jpg

Zdroj: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2683806

 

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.