Zajímavá technická památka vodní dílo Pařížov je stará více než sto let

Nejen hrady a zámky nabízejí k vidění spoustu zajímavého. V naší republice jsou i technické památky, které ukazují na zručnost rukou zdejších obyvatel. Jestlipak jste někdy slyšeli o vodním díle Pařížov? Ano, najdete ho nedaleko vodní nádrže Seč a asi čtyřicet pět kilometrů od Pardubic v okrese Chrudim.

Vodní nádrž Pařížov

Na řece Doubravě byla v letech 1910 až 1913 vybudována přehrada Pařížov, pojmenovaná po stejnojmenné obci, v jejíž bezprostřední blízkosti stojí. Hlavním důvodem její výstavby byla ochrana před přívalovými vodami, které jen v letech 1885, 1888 a 1897 napáchaly ve zdejším kraji velké škody. Gravitační hráz je postavena z lomového kamene a je technickou památkou. Její maximální výška je 31 metrů a délka 142 metrů.

Hráz byla postavena do klenby bez statických výpočtů, navržena totiž byla podle údajů o hmotnosti zdiva a o největším vodním tlaku. Malá zajímavost – během povodně v červenci 1997 proteklo hrází 50 milionů kubických metrů vody, což je běžný průtok za celý rok. Na hrázi přitom vznikly jen drobné škody.

Přírodní park Doubrava

V současné době se na hráz nedostanete, je nepřístupná z důvodu nevyhovujícího technického stavu ochranných prvků. Což je pochopitelně škoda, nicméně se jí můžete obdivovat aspoň z břehů a pak vyrazit po modré trase skrz přírodní park Doubrava. Procházka hezkou krajinou je balzámem na unavenou duši. A když budete mít štěstí, možná narazíte na vydru říční, ledňáčka říčního nebo mloka skvrnitého, kteří zde našli svůj domov.

Kostel v Pařížově. Foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Makak 60/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEov_kostel.JPG

Obec Pařížov, Veverkův vodní mlýn a kostel sv. Marie Magdalény

Pařížov je součástí obce Běstvina. Jedná se o malou obci jen s 62 adresami. Najdete tu ale vodní mlýn, zvaný Veverkův, který je chráněný jako kulturní památka. Jeho počátky sahají až do středověku a pravděpodobně okolo něho stály hospodářské budovy. Poslední mlynář zde mlel ještě v roce 1941.

Nejstarší budovou v obci Pařížov je kostel svaté Marie Magdalény. Jeho vznik je datován do roku 1127, a to podle dendrochronologických rozborů dřev ve věži. Kostel stojí na skalnatém výběžku nad řekou. Z původního kostela zbyla románská věž a větší část lodi. Presbyterium a loď pochází pak z počátku 19. století, kdy prošel kostel důkladnou opravou. V dávné minulosti proti kostelní věži stával velmožský dvůr. Dodnes je totiž patrný zazděný vchod do patra věže.

Zdroj: https://www.obecbestvina.cz/volny-cas/pamatky-a-zajimava-mista/kostel-v-parizove/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Veverk%C5%AFv_ml%C3%BDn

Přehrada Pařížov. Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Roy na české Wikipedii / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prehrada_parizov3.jpg

 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.