Zámek Bruntál nabízí původní mobiliář z 18. století i sbírku obrazů starých mistrů

Pohoří Nízkého Jeseníku láká k výletům pěšky i na kole. Ve své podstatě je to plochá vrchovina, která svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším pohořím v České republice. Nízký Jeseník se totiž rozprostírá na Moravě i ve Slezsku. Stejně jako město Bruntál, které leží na obou stranách historické hranice těchto dvou zemí ve zmiňovaném pohoří. Až budete chtít vystřídat turistiku po krásách přírody krásami historických pamětihodností, udělejte si do Bruntálu výlet. Jeho zámek stojí za návštěvu.

Město Bruntál a těžba drahých kovů

Historikové usuzují, že město Bruntál bylo založeno už před rokem 1210. Hlavním zdrojem jeho prosperity byla těžba kovů, především těch drahých, zlata a stříbra, ale nebyla zde nouze ani o železo, olovo či měď. O rozvoj panství se zasloužily především rody pánů z Vrbna a Bruntálských z Vrbna. V 16. století byl Bruntál zcela protestanským městem, což mu vydrželo do Bílé hory. Pak nastalo období tuhé rekatolizace. Bruntálští z Vrbna, jinak příznivci českého povstání, ztratili své majetky konfiskací, které získal Řád německých rytířů. Město pak bylo jeho oficiálním sídlem až do období první republiky.

Centrum Bruntálu je městskou památkovou zónou, přestože řada necitlivých urbanistických zásahů změnila původně podhorský charakter města v duchu socialistického realismu. Byla zničena až jedna třetina původní městské zástavby.

Jedna z místností na zámku Bruntál. Foto autor: Daniel Baránek; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brunt%C3%A1l,_z%C3%A1mek,_pokoj_05.jpg

Zámek Bruntál v renesančním a barokním slohu

Jednou z historických dominant Bruntálu je jeho zámek, který se nachází v centru města. Původně byl pozdně gotickým hradem z konce 15. století, jenž se o století později dočkal renesanční přestavby a stal se reprezentačním sídlem pánů z Vrbna. Třicetiletá válka se na jeho vzhledu tak negativně podepsala, že jeho majitel Řád německých rytířů uvažoval o demolici. K té nakonec nedošlo. Poslední přestavba zámku ojediněle spojila renesanční a barokní sloh do jednoho celku.

Bruntálský zámek je přístupný veřejnosti, která se může obdivovat jeho nejhodnotnějšímu interiéru. Zámeckou expozici tvoří sály v prvním patře a kaple v přízemí, jejichž součástí je původní mobiliář z 18. až 20. století a sbírka obrazů italských, holandských, vlámských a německých mistrů ze 16. až 18. století. Neméně zajímavá je zámecká knihovna.

Muzejní expozice

Dále jsou na zámku zpřístupněny dvě stálé muzejní expozici, které návštěvníky seznamují s přírodou Bruntálska a řemesly a živnostmi zdejšího kraje. Za návštěvu stojí i zámecký park ze 16. století, kde jsou k vidění zbytky městských hradeb, přízemní sala terrena z počátku 20. století, bašta a 11 pískovcových plastik. 4

Zámek Bruntál bude veřejnosti otevřený až do 30. září 2023, a to od pondělí do neděle v čase od 9:30 do 17:30 hodin. Vstupné za dospělého vás vyjde na 150 korun. Děti, studenti, senioři platí 100 korun. Rodinné vstupné stojí 450 korun.

Zdroj: https://www.mubr.cz/zamek/navstivte-nas; https://cs.wikipedia.org/wiki/Brunt%C3%A1l

Zámek Bruntál. Náhledové foto autor: Vlach Pavel; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brunt%C3%A1l,_z%C3%A1mek_(5).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.