Zámek Nová Horka a naučná stezka Kotvice: V jeden den si můžete projít barokní sala terrenu se zajímavou výmalbou a navštívit pozorovatelnu ptáků u rybníka

Po obou stranách moravsko-slezské hranice se rozkládá město Studénka. Pokud pojedete vlakem z Olomouce do Ostravy, budete jím projíždět. Jeho součástí je vesnice Nová Horka, jejíž zkomolený německý název se v místním nářečí udržel jako Nelhuby, případně Melhuby. Obec čítá jen padesát tři domy. Ačkoliv je rozlohou malá, tak pro zvídavého turistu má v zásobě barokní zámek a naučnou stezku.

Zámek Nová Horka

Renesanční tvrz v Nové Horce byla postavena ze dřeva a kamení a ještě v 17. století nebyla podobná zámku, který známe v současné době. Ves spadala pod léno olomouckého arcibiskupství a majitelé se tu střídali jako na běžícím pásu. V roce 1660 se ves i tvrz stala majetkem starobylého štýrského rodu Vetterů z Lilie a v jejich držení byly po tři sta let. S barokní přestavbou tvrze se začalo v roce 1742.

Sochy v okolí zámku a zahradní sál v přízemí jsou připomínkou bývalé nádhery šlechtického sídla. Není bez zajímavosti, že jako vychovatel hraběcích dětí na zámku Nová Horka působil i Jiří Janáček (1778-1848), dědeček slavného Leoše Janáčka. Po druhé světové válce byl rodině Vetterů z Lilie zámek zestátněný. Její potomci žijí ve Vídni.

Zámek Nová Horka je možné navštívit až do konce října 2023, a to od úterý do neděle v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Dospělí zaplatí za vstupné 110 korun, žáci, studenti a senioři 70 korun. Rodinné vstupné vychází na 250 korun.

Sala terrena na zámku Nová Horka. Foto autor: Palickap; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nov%C3%A1_Horka,_z%C3%A1mek,_sala_terrena_(4).jpg

Ústředním bodem prohlídky zámku Nová Horka je sala terrena neboli zahradní sál s velmi zajímavou malířskou výzdobou z poloviny 18. století znázorňující jednotlivá roční období jako spojení věčného bytí, každodennosti a koloběhu světa. Je to oblíbený motiv v mnoha zámeckých sala terrenách. Ta v cisterciáckém klášteře na Velehradě je novohorecké velmi podobná rukopisem malby i obličejovými typy. Jejím autorem je František Karel Tepper, významný moravský malíř. Je možné, že vymaloval sala terrenu i v Nové Horce. Jako další autor výmalby se nabízí Josef Ignác Sadler.

Naučná stezka Kotvice

Hned po prohlídce zámku Nová Horka se můžete vydat na naučnou stezku Kotvice, jež návštěvníky seznamuje s nejcennější částí území chráněné krajinné oblasti Poodří. Projdete se kolem rybníků Nový, Kotvice, Kačák a meandrů řeky Odry stejně jako lužními lesy. Stezka začíná v bývalé zámecké oboře, je dlouhá asi čtyři kilometry. Na cestu se mohou vydat i rodiny s menšími dětmi, protože stezka má nenáročný terén, který určitě zvládnou. U rybníka Kotvice je pozorovatelna ptáků, kteří zde hnízdí.

Zdroj: https://www.muzeumnj.cz/novahorka/cesta-zamkem/sala-terrena; https://www.navylet.cz/cs/cil/naucna-stezka-kotvice

Zámek Nová Horka. Náhledové foto autor: PetraKon; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2021Nov%C3%A1_Horka.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.