Zámek Savoia ve Škvorci a přírodní památka lom Na Plachtě aneb i kousek za Prahou jsou zajímavá místa

Nedaleko hlavního města v okrese Praha-východ leží městys Škvorec. Jeho historie se pojí se stejnojmenným gotickým hradem, jehož základy byly položeny asi v 70. letech 13. století. Do dnešní doby se dochoval jen částečně, protože byl v průběhu staletí několikrát přestavován. Na jeho místě nyní stojí zámek Savoia, do něhož je možné se podívat prostřednictvím soukromých komentovaných prohlídek, které pořádají jeho současní urození majitelé.

Městys Škvorec a jeho památky

Škvorec kdysi tvořil významné středisko pro okolní obce. V současné době je jeho součástí vesnice Třebohostice. Vzhledem ke své velikosti má městys poměrně hodně historických památek. Kromě Starého zámku, o které ještě bude řeč, je to třeba barokní špýchar, jenž se dochoval z původní zástavby společně s barokním statkem čp. 50, který stojí na Masarykově náměstí, a barokní bránou z roku 1781.

Nový zámek Škvorec. Foto: Wikipedia Commons.org / Autor: Jiří Matěčíček / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Savoia_Castle.jpg

Naproti Starého zámku byl po roce 1791 postaven jednopatrový Nový zámek v barokním slohu. Má nepravidelný půdorys a aktuálně v něm probíhá rekonstrukce. Nad bývalým pivovarem ve Škvorci se nachází novogotický evangelický kostel. Se hřbitovem pak sousedí barokní kostel svaté Anny z let 1759 až 1767.

Starý zámek Savoia ve Škvorci

K nejvýznamnějším památkám v městyse Škvorec patří Starý zámek, který nese také jméno Savoia. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl renesančně a později barokně přestavěn. Bohužel se na něj negativně podepsala třicetiletá válka, kdy ho Švédové dobyli a vyplenili. Pak už jeho sláva vzala za své a v 18. století ho český literát a historik Bohuslav Balbín popisuje jako ruinu. Přesto byla ve 20. letech 18. století jeho část ještě opravena.

Ve druhé polovině 19. století byl zámek rozebrán a některé budovy zcela ztržené a na jejich místě byla postavena škola. Do druhé světové války část zámku využívala zdejší židovská komunita, po válce se zámek stal majetkem JZD a po Sametové revoluci se vrátil do vlastnictví původních majitelů. Tím začala jeho veselejší etapa, protože ti se pustili do jeho rekonstrukce, která prakticky trvá stále.

Na zámku Savoia lze uzavřít sňatek, můžete se tu i ubytovat nebo vychutnat některé z jídel ze zdejší restaurace. Kromě toho je zámek k dispozici i k soukromým komentovaným prohlídkám, které je možné si objednat. Minimální velikost skupiny je 6 osob, vstupné na osobu 250 korun.

Co dalšího v okolí Škvorce uvidíte

Ze Škvorce je to jen asi 3 kilometry k lomu Na Plachtě, který je přírodní památkou. V minulosti se tu těžila žula, dnes je lom již opuštěn. Žije tu ale hodně obojživelníků a plazů. V závislosti na počasí tu vznikají dočasná jezírka, jen v jeho severní části se voda drží trvale. Podle pověstí byl vrch Plachta místem, kde se scházeli staří Slované k obětování svým pohanským bohům.

Zdroj: https://www.obecskvorec.cz/zivot-ve-skvorci/pamatky-zajimavosti/, www.savoia.cz

Zámek Savoia. Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Aeremeev / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Savoia_Castle.jpg

 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.