Zámek Stekník: Od středověké tvrze k rokokové kráse

Vydáte-li se ze Žatce na východ a bude-li sledovat žlutě značenou trasu, dovede vás po osmi kilometrech pěší chůze k rokokovému zámku Stekník. Za jednodenní výlet rozhodně tato historická pamětihodnost stojí. Tak jako mnohé jiné i ona je postupně opravována a je jí navrácena původní krása.

Majiteli zámku byli rytířové i bohatý měšťan

Na místě, kde nyní stojí zámek Stekník, obklopený jak jinak než chmelnicemi, se ještě okolo roku 1600 nacházela pozdně středověká tvrz rodiny rytířů Kaplířů ze Sulevic. V majetku ji měli ještě na začátku třicetileté války, kdy jim byla zkonfiskována. Pak se zde majitelé docela rychle střídali, a to až do roku 1681, kdy panství koupil Jan Jiří Kulhánek, bohatý měšťan ze Žatce, jenž se později psal s přídomkem z Klaudensteinu. Ten se chtěl stát šlechticem a potřeboval k tomu rodové sídlo. Na místě tvrze si vybudoval zámek ve stylu vrcholného baroka.

Jeho vnuk Jan František sv. pán z Klaudensteinu zámek Stekník upravil v 60. letech 18. století do rokokové podoby, a to zejména zámecké interiéry freskami, nástěnnými iluzivními malbami a štukovým dekorem. Zámecký pán nechal přistavět jižní křídlo, k severnímu byla připojena kaple Navštívení Panny Marie a v západním křídle byla vybudována sala terrena s balkonem. Velké pozornosti se dostalo i okolí zámku, kde vznikla italská stupňovitá zahrada.

Stekník ve 20. století

Posledním soukromým majitelem Stekníku byl švýcarský konzul Gerold Déteindre, jenž nemovitost včetně polností vlastnil v letech 1907 až 1949. Velkostatek Stekník byl československou vládou vykoupený na základě tzv. Náhradové dohody mezi Švýcarskem a Československem. Zámek si převzal Výzkumný ústav chmelařský v Žatci, později interiéry sloužily jako depozitář obrazů pražské Národní galerie.

Stekník. Foto: Alena Kalová

Co si na zámku můžete prohlédnout

Nyní je zámek Stekník v majetku Národního památkového ústavu. Prošel a stále prochází postupnou rekonstrukcí. Od roku 2019 jsou zpřístupněné některé jeho prostory veřejnosti, které si lze prohlédnout od úterý do neděle v čase od 10:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci se v rámci základního prohlídkového okruhu seznámí s tím, jak si zde žila rodina konzula Déteindre. Součástí prohlídky, která trvá asi 45 minut, jsou pánský pokoj, rohový pokoj, zámecká kuchyně a jídelna. Vstupné do reprezentačních prostor zámku vás vyjde na 160 korun za dospělého, na 130 korun za mládež a seniory, děti platí 50 korun. Prohlídka zámecké zahrady je bez průvodce, ale i za ni se platí od 20 do 60 korun.

Zdroj: https://www.zamek-steknik.cz/, https://www.hrady-zamky-cr.cz/zamek-steknik/

Zámek Stekník se zahradou. Náhledové foto: Alena Kalová

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.