Ze Svatého Kopečku na zříceninu gotického kláštera Vallis Josaphat a Fort II Radíkov

Na úpatí Hrubého Jeseníku se v nadmořské výšce 382 m n. m. nachází poutní místo Svatý Kopeček. Od Olomouce je vzdálený asi osm kilometrů. Jeho dominantou je barokní chrám Navštívení Panny Marie, jenž je viditelný z velké dálky. Kousek od něho pak narazíte na vchod o Zoologické zahrady Olomouc. A když se vydáte pěšky po lesnatém okolí, můžete navštívit další atraktivní místa.

Kartuziánský klášter Vallis Josaphat

Svatý Kopeček je díky své poloze, rozmanitému terénu, ve kterém nechybějí lesy, údolí s potoky a říčkami, cílem turistů. Vedle krásné přírody tu totiž mohou navštívit zříceninu kartuziánského kláštera nedaleko obce Dolany. Z ní je to pochopitelně k ruinám blíže, asi 1,2 kilometru, ale proč se neprojít delší trasou, která začíná na parkovišti u ZOO Olomouc? Ta je součástí naučné stezky Svatý Kopeček, jež vede až na vysílač Radíkov.

Gotický klášter v Dolanech zvaný Vallis Josaphat je zaniklou kartouzou, tedy klášterem řádu kartuziánů. Jeho zbytky stojí na návrší v severovýchodní části Dolan u Olomouce. Základní kámen položil v roce 1390 sám markrabě Jošt Moravský (syn Jana Jindřicha Lucemburského, mladšího bratra Karla IV.). Dochované architektonické prvky ukazují na slohový vztah k brněnské kartouze. Dolanský klášter byl střediskem kultury, mniši se v něm věnovali opisování rukopisů. Z nich 123 kousků je uloženo ve sbírkách olomoucké Státní vědecké knihovny.

V klášteře Vallis Josaphat mniši žili do začátku husitských válek, kdy ho opustili a našli si bezpečnější bydlení za hradbami Olomouce. Klášter byl zbořen v roce 1437.

Radíkovská pevnost. Foto autor: Jan Kameníček; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rad%C3%ADkov_fort_12.jpg

Pevnost Fort II Radíkov

Ze Svatého Kopečku od kaple svaté Barbory je možné se vydat po Radíkovské trase směrem k pevnosti zvané Radíkovský Fort II., která je vzdálená necelé tři kilometry. Postavena  byla v letech 1871 až 1876. Její funkcí byla předsunutá obrana severovýchodu od Olomouce. V době vzniku tu bylo 43 děl a 469 vojáků. Pevnost má nepravidelný šestiúhelníkový půdorys. Obklopena byla suchým příkopem vylámaným ve skále. V současné době je pevnost v soukromých rukách.

Zdroj: http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/radikovsky-fort-2/; https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svaty-kopecek/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kartuzi%C3%A1nsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter_(Dolany)

Kartuziánský klášter u Dolan. Náhledové foto autor: Lehotský; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kl%C3%A1%C5%A1ter_kartouzsk%C3%BD,_z%C5%99%C3%ADcenina_(Dolany).JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.