Zřícenina hradu Michalovice nedaleko Mladé Boleslavi byla oblíbeným místem básníka Karla Hynka Máchy

Sotva tři kilometry od starobylého města Mladé Boleslavi se na strmém trojúhelníkovém ostrohu tyčí v nadmořské výšce 250 metrů zřícenina hradu Michalovice, který byl založen už ve druhé polovině 13. století. Je spojený s rodem Michaloviců a jejich zakladatelem, rytířem Janem z Michalovic. Na první pohled zaujme viditelně nakloněná obranná věž, jíž se říká Michalovická Putna.

Udatný rytíř Jan z Michalovic a Dalimilova kronika

Pravděpodobný zakladatel hradu Michalovice, rytíř Jan, pocházel z významného rodu Markvarticů. První zmínka o něm je z roku 1281, kdy se začal psát jménem Jan z Michalovic. Proslavil se svými činy, zejména účastí na rytířských turnajích na dvoře francouzského krále Filipa IV., které všechny vyhrál. Zvěst o tom se vzbudila pozornost i Čechách, jak se píše v Dalimilově kronice. Jan z Michalovic byl oblíbencem českého krále Václava II. a zastával úřad nejvyššího číšníka Království českého.

Nakloněná věž Putna

Rod z Michalovic vymřel po meči v roce 1468 a hrad Michalovice se dostal do rukou pánů z Tovačova. Ti ale na něm nesídlili a hrad postupně chátral. Do současné doby se dochovala obranná válcová věž zvaná Putna a zbytky paláce s pozůstatky dvou prevétů. Věž je nakloněná, což údajně způsobili hledači pokladů v 19. století.

Pravdou je, že v roce 1935 se skutečně podařilo v ní najít váček se 470 stříbrnými mincemi z doby, kdy v Evropě zuřila třicetiletá válka. Bohužel nešetrnou činností hledačů pokladů se věž roztrhla a její horní patro se propadlo o poschodí níže. Když nyní stoupáte nahoru na rozhlednu, máte pocit, jako byste se nakláněli na jednu stranu.

Věž Michalovická Putna. Foto autor: Palickap; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michalovice,_hrad,_v%C4%9B%C5%BE_Putna_(1).jpg

Krásné výhledy do okolní krajiny

Věž Putna slouží jako rozhledna do širokého okolí, které obdivoval už básník Karel Hynek Mácha. Hrad Michalovice patřil k jeho oblíbeným. V jeho upomínku byla na hradě instalována bronzová deska. Z rozhledny je vidět údolí Jizery, část Mladé Boleslavi a věž Lorety v Kosmonosích. Hrad Michalovice je přístupný od 1. května do konce září, a to od úterý do neděle v čase mezi 10. a 17. hodinou.

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-michalovice-mlada-boleslav-michalovice; https://cs.wikipedia.org/wiki/Michalovice_(hrad)

Hrad Michalovice. Náhledové foto autor: Cherubín, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michalovice_(hrad)_2.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.