Zříceninu Trosky lesníci zbaví stromů

Trosky

Trosky jsou tak trochu symbol Českého ráje. Pokud jste v této oblasti byli, museli jste navštívit toto místo. Je hříchem tak neučinit. Lesníci plánují ještě zlepšit výhled na tuto zříceninu. Nepůjdou vidět jen věže Baba a Panna, nýbrž zbaví celou skálu stromů.

Bude vidět celá zřícenina

Pokud se díváte na zříceninu hradu Trosky například ze směru od Jičína, nejde vidět spojovací hradba. Kácení tak odkryje skalní masiv a zlepší výhled na tuto památku. Nejde však jen o výhled. Prospěje to jak rostlinám, tak živočichům. Modříny, které zde hlavně kazí výhled a hojně rostou tu totiž nejsou původní, a právě původní druhy vytlačují. Na hradní skálu se totiž váže několik původních druhů živočichů i rostlin.

Kácet se budou modříny a akáty

A čeho všeho se kácení lesníků bude týkat? V příštím roce se u kapličky pokácí dřeviny a modříny. Uvažuje se také o tom, že se obecní pozemek, který se rozprostírá kolem kapličky, pronajme soukromému zemědělci. Po vykácení totiž půjde o vhodné místo pro chov a pastvu koz či ovcí. Již v současnosti chráněná krajinná oblast odlesňuje jiné vrchy. Například Mužský u drábských světniček. Již v historii zde byly spíše pastviny a sady. Nyní však dominují oblastem náletové dřeviny. Kácet se také budou hojně akáty nebo hlohy. Plánovaná plocha odlesnění, o které se uvažuje bude asi půl druhého hektaru velká. Pokud se zde budou dřeviny nechávat, půjde o třešně, staré duby.

Historický význam mýtiny

Hrady a zámky v minulosti plochy bez velkého zalesnění využívali. Dobyvatelům na stavby se totiž hůře útočilo. Navíc byl zde ještě jeden důvod. A to důvod prestiže. Šlechta neměla zájem na tom, svá sídla skrývat v houštinách. Naopak, chlubila se jimi. V současné době je to úplně stejné. I památky, které jsou odkryté, více přilákají turisty.