Afrika se při ochraně svých národních parků opravdu snaží – některé restrikce by našince značně pobouřily

Afrika se při ochraně svých národních parků opravdu snaží – mnohde jsou už dávno pryč časy, v nichž se strážci velkých afrických přírodních rezervací rekrutovali z bývalých pytláků a mnohdy neměli problém se ke svému původnímu řemeslu v případě nouze zase vrátit.

Dnes je však situace v mnoha ohledech jiná – tedy alespoň někde. Ilustruje je to příklad jednoho z národních parků Beninu Pendjari (druhý v zemi nese prosté pojmenování W). Změnit byl třeba vše – od výcviku rangerů až po zvyky a způsoby domorodé komunity.

Jak to vlastně bylo s Pendjari

Nedávné změny ve správě národního parku Pendjari vyvolaly smíšené pocity mezi místními komunitami žijícími v jeho okolí. Stejně jako v mnoha jiných projektech ochrany přírody po celém světě, i zde se někteří lidé kvůli novým předpisům cítili rozhořčeni, protože jim byl omezen přístup do lesů, na které spoléhali po desetiletí, ne-li staletí. I když může vznikat napětí, je nezbytné pochopit složitost ochrany národních parků a křehkou rovnováhu mezi ochranářským úsilím a živobytím místních obyvatel.

Podle analýzy francouzské neziskové organizace Promediation se napětí vystupňovalo, když strážci parku uvnitř parku Pendjari zabili při jediném incidentu téměř 450 kusů dobytka. Tato akce nejenže rozrušila majitele dobytka, ale také zvýšila napětí v některých komunitách. Tento incident poukazuje na problémy, které vznikají při zavádění přísnějších opatření na ochranu chráněných oblastí. Je však třeba říci, že to bylo opravdu třeba. Vždyť mezi lety 2011 a 2017 bylo na území států Benin a Burkiny Faso zabito přibližně 1000 slonů.

Foto: Pixabay

Beninští ochránci přírody a komunity žijící v okolí Pendjari si byli dobře vědomi, že příchod afrických parků přinese změnu. Oblasti, které vesničané tradičně využívali například k rybolovu, rituálům spojeným s uctíváním předků nebo lovu, byly náhle uzavřeny a hlídány ozbrojenými strážemi a to bez výjimky (zároveň s tím začali být do řad strážců rezervace přijímání nejenom zoologové, ale také profesionální vycvičení vojáci). Zpočátku byl do parku odepřen přístup i místním výzkumníkům a jejich studentům.

Změna byla opravdu třeba

Před převzetím parku African Parks spravovala Pendjari beninská vládní agentura Cenagref, která měla na starosti rezervace divoké přírody. Po vyčerpání finančních prostředků EU však dohled nad Pendjari a národním parkem W ochabl. A když se do parku dostali místní lovci, zemědělci, pastevci dobytka a v některých případech i pytláci, nedostatečně placení zástupci Cenagrefu často přivírali oči. A tomu byl třeba učinit přítrž. A i když má před sebou Benin ještě dlouhou cestu, rozhodně vykročil správným směrem.

Zdroj: https://news.mongabay.com/2022/03/in-benin-a-thin-line-between-conservation-and-counterinsurgency/, https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostravska-zoologicka-zahrada-odchovava-dve-mladata-servalu#diskuse

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.