Akvadukt v Segovii patří k nejlépe dochovaným římským stavbám na Pyrenejském poloostrově

Ve středním Španělsku, na pláních Staré Kastilie se na sever od Madridu nachází historické město Segovia. Existovalo již v období starověku. Po římském období tu zůstala ojedinělá pamětihodnost – akvadukt na náměstí Plaza del Azoguejo, který je nejpůsobivější stavbou postavenou Římany ve Španělsku.

Město patřící do světového dědictví UNESCO

Staré město Segovia si uchovalo řadu historických staveb, díky nimž se mu dostalo té cti, že je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Římské osídlení nahradila islámská invaze. Z města se stalo centrum obchodu s vlnou a textilem. Jeho zlatý věk přišel s koncem středověku, kdy se tu rozšířila také židovská populace. Z této doby pochází několik krásných děl gotické architektury – mohutný římskokatolický kostel Panny Marie na Plaza Mayor. Gotické klenby jsou 33 metrů vysoké, 50 metrů široké a 105 metrů dlouhé. Zvonice dosahuje výšky 90 metrů.

Katedrála Panny Marie v Segovii. Foto: Pixabay

Akvadukt v Segovii

Dominantou Segovie je římský akvadukt, jenž pochází z konce 1. nebo počátku 2. století našeho letopočtu. Vyniká dlouhým rozpětím a netypickou štíhlostí. Skládá se z asi 25 tisíc žulových bloků. Ty při sobě drží, aniž by byla vůbec použita malta. Měří 818 metrů, má 170 oblouků, z nichž nejvyšší dosahuje 29 metrů. Akvadukt prošel několika rekonstrukcemi. Ta první proběhla v 15. století, opravy se dočkal i na počátku 21. století. Zajímavé je, že k akvadukt se stále využívá k dopravě vody z řeky Fuente Fria.

Hrad Alcazar

Alcazar je královský hrad z 12. století, postavený na kamenném poloostrově mezi řekami Eresma a Clamores s výhledem na město Segovia. Patřil k oblíbeným sídlům kastilských králů. Svým tvarem připomíná příď lodi. Nese v sobě prvky gotiky, renesance a mudéjarského slohu. V současné době funguje jako muzeum zbraní a nestarší archiv španělských ozbrojených sil.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Segovia; https://en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct_of_Segovia

Římský akvadukt v Segovii. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.