Hromadná vražedkyně Kateřina Bechyňová z Lažan – Báthory strčila do kapsy a její řádění zastavil známý kronikář

Hromadná vražedkyně Kateřina Bechyňová z Lažan: V českých luzích a hájích je velice dobře známé jméno Alžběty Báthoryové jako masové vražedkyně. Ovšem v 16. století byla neblaze proslulá i Kateřina z Komárova, která měla na svědomí mnoho utrpení a vražd.

Portrét Kateřiny se nedochoval, ovšem záznamy o jejích činech již ano. Za svůj život toho stihla poměrně hodně a velice dlouho jí vraždy a mučení procházely. Nakonec si ovšem i ona sama zažila, co znamená utrpení.

Dětství Kateřiny z Komárova

Není znám přesný rok narození Kateřiny z Komárova. Narodila se do rodu Pešíků a měla pět sourozenců. Již od dětství měla rozporuplnou osobnost a byla velmi panovačná. Svou vlastní služebnou měla již ve 12ti letech, ale nevycházela s nimi.

Život před svatbou

V mládí se měla údajně Kateřina scházet s kovářem Kryštofem, kterého poznala na vyjížďkách. Tento poměr se rodině nelíbil a nařídila, aby se Kryštof oženil s jinou dívkou. Za tuto zradu jej měla nechat Kateřina srazit koněm. Dle pověstí měla být také Kateřina znásilněna, když se projížděla na koni.

Kateřina Bechyňová z Lažan

Rodina zařídila Kateřině výhodný sňatek s Janem Bechyně z Lažan. Ten byl roku 1529 jmenován purkrabím na Karlštejně, tak že málokdy pobýval doma na tvrzi v Pičíně. Manželství příliš šťastné nebylo a nenarodili se z něj žádní potomci.

Foto: Pixabay

Vražedkyně Kateřina

Kateřina byla, vzhledem k nepřítomnosti manžela, správkyní panství. Kateřina jakékoliv prohřešky tvrdě a krutě trestala a to především u děveček. Nechávala poddané týrat, sypat sůl do ran, stahovat z kůže nebo je nutila bít se navzájem.

Václav Hájek z Libočan

Známý kronikář se pokusil běsnění Kateřiny zastavit upozorněním Kateřinina manžela na konání jeho ženy. Kateřina podala žalobu za potupná a lehká slova. Svědky žaloby zpochybnila. A Jan Bechyně nevěřil, že by jeho žena takováto zvěrstva páchala.

Soud a tvrdý trest

Soud s Kateřinou přesto probíhal a to od prosince 1531 až do ledna 1534, kdy padl rozsudek, na tu dobu velmi neobvyklý. Kateřina byla shledána vinnou a byla ponechána ve vězení svému osudu. Byla zavřena do Prašné věže na Hradě v Praze, kde zemřela hlady. Před svou smrtí musela velice trpět, protože ji našli s okousanými prsty.

Prokletí Kateřiny

Kdy je Kateřina pohřbena není známo. Za dva dny po její smrti zemřel i ctihodný Vojtěch z Pernštejna, který byl jejím soudcem. To nahrálo spekulacím o tom, že jej Kateřina proklela a stáhla sebou do pekla.

Náhledové foto: Pixabay

Zdroje:

https://www.securitymagazin.cz/historie/nejvetsi-hromadna-vrazedkyne-v-ceskych-dejinach-vyroci-smrti-kateriny-z-lazan-1404059372.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_z_Kom%C3%A1rova, https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.