Ani sladké, ani slané – unikátní jezero Balchaš

Balkas2

Jezero Balchaš ležící na východě Kazachstánu jakoby vypadlo přímo z pohádky o oblečené-neoblečené princezně Koloběžce. Je totiž světově unikátní v tom, že jedna jeho polovina je tvořena sladkou vodou, druhá slanou. Stejně jako známější Aralské jezero ale i Balchaš ohrožuje vysychání a je proto možné, že pokud jej nestihnete navštívit v nejbližších letech, spatříte už pouze torzo jeho současné velikosti.

Jedinečná hydrogeografie

Pod tímto odborným termínem se skrývá fakt, že jezero má jednak několik vlastnostmi zásadně se lišících přítoků a současně má velmi protáhlý tvar s úzkým místem, které jej prakticky dělí na dvě samostatné části. Díky tomu se obě části výrazně liší v obsahu soli.

Celková rozloha jezera činí něco okolo 18 000 km², stále se však mění. Hladina kolísá jednak v průběhu roku (až o 1.6 m), jednak dochází v poslední době k významnému vypařování a jeho plocha se zmenšuje. Od listopadu do dubna bývá jezero zamrzlé, v létě ale bývá jeho teplota velmi příjemná, přes 25°C.

Balkas

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Proč jezero navštívit?

Jezero Balkaš není typickou plážovou destinací, byť i zde si lze v létě užít pěkný den na pláži s koupáním a vodními sporty. Jeho kouzlo tkví spíše v atmosféře místní rybářské komunity plné přátelských lidí v kombinaci s průmyslovou podstatou města Balkaš plně odpovídající standardům post-sovětského světa. Mimochodem, pokud i vy sami rybaříte, přičtěte jezeru Balkaš bod k dobru, určitě si zde rybaření užijete.

Jezero je poněkud stranou velkých měst, cesta z Almaty trvá po silnici 7 hodin. Ani cestovatelská infrastruktura zde není příliš rozvinutá. Hotelů je zde poskrovnu a přílišnou kvalitou nepřekypují. Jezero samo o sobě nebývá cílem turistických cest do této oblasti, pro cestovatele, kteří chtějí poznat Kazachstán jako celek však jeho návštěva smysl určitě dává a nepochybně si jí před cestou do dalších Kazachstánských či středoasijských destinací užijí.

Zdroj náhledového obrázku: Wikimedia Commons