Český Brod, Tismice a Lipany jako cíl výletu za zajímavými pamětihodnostmi

Hlavní návštěvnická sezóna historických památek je sice už za námi, ale nic nebrání vypravit se do míst, ve kterých dodnes stojí část středověkých hradeb s baštami, a pokochat se pohledem na ně. Takové je i město Český Brod, jehož historie se začala psát někdy ve 12. století. Leželo na důležité trstenické stezce, jež spojovala Prahu a jižní a východní Evropu. Asi tři kilometry od něho se pak nachází menší víska Tismice se zajímavým románským kostelem.

Z trhové osady Biskupský Brod

Původní název Českého Brodu byl Biskupský brod. Používat se začal od poloviny 13. století, kdy trhovou osadu biskup Jan III. z Dražic povýšil na město. Protože na stejné obchodní stezce ležel Německý Brod a názvy měst se trhovcům a obchodníkům pletly, bylo jméno měněno na Český Brod. Císař Zikmund Lucemburský ho pak povýšil na královské město. Třicetiletá válka vtrhla do života obyvatel Českého Brodu jako velká voda a za sebou zanechala jen zmar. Město na dlouhé roky pocítilo hospodářské i populační oslabení. V roce 1845 bylo napojeno na železnici mezi Prahou a Vídní, což znamenalo dynamický rozmach.

Pamětihodnosti Českého Brodu

Historické centrum Českého Brodu je městkou památkovou rezervací. Za povšimnutí stojí původně gotický, nyní barokní kostel sv. Gotharda. Neméně zajímavý je kostel Nejsvětější Trojice s podobou z roku 1613 a jeho samostatně stojící zvonice. Už ve 14. století bylo město opevněno. Alespoň část hradeb zůstala zachována v ulici Jana Kouly. K vidění je dochovaná Kouřimská brána. Městské infocentrum pořádá od května do září placené prohlídky městských pamětihodností s průvodcem. Může to být pro vás tip na výlet, až to bude zase aktuální.

Lipanská mohyla. Foto autor: Jan Polák; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lipany,_pam%C3%A1tn%C3%ADk_(3).jpg

Lípy a bitva u Lipan

Jen necelých deset kilometrů od města leží obec Lipany, jež se do historie roku 1434 zapsala bitvou mezi sirotky a tábority a vojáky utrakvisticko-katolické aliance. Na severním svahu Lipské hory byla v roce 1881 odhalena Lipanská mohyla na počest vojevůdce Prokopa Holého, který v bitvě u Lipan padl. V okolí místa památné bitvy pak bylo vysázeno velké množství lip, čímž vznikla oblast s největší druhovou pestrostí lip u nás. Lípy najdete v Milčicích, Polních Voděradech, Ratenicích, Křečhoři.

Románská bazilika v Tismicích

V obci Tismice, vzdálené od Českého Brodu asi tři kilometry, stojí trojlodní románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. století. Je pravděpodobné, že jejím zakladatelem by mohl být král Vladislav II, případně někdo z jeho následovníků. Kostel je postaven z hnědého pískovce s nádechem dalších barevných tónů. Jeho stavební vývoj skončil v 70. letech 18. století. V levé, severní věži visí zvon s nápisem „Ke cti Boží a Panny Marie“ z roku 1442. Hlavní oltář je z roku 1755, boční oltáře a kazatelna jsou rokokové. Nad vstupním barokním portálem je zazděné původní románské okno a v jižní stěně lodi se nachází gotický boční vstupní portál z 2. poloviny 15. století.

Zdroj: https://ic.cvik.info/prochazka-mestem-stripky-historie-ceskeho-brodu; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Tismice)

Románská bazilika Tismice. Náhledové foto autor: VitVit; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tismice_bazilika_6.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.