Chrám svatého Jakuba v Brně se i přes probíhající rekonstrukci otevře návštěvníkům

Dominantou centra Brna je kostel svatého Jakuba Staršího. Na klenbě jeho presbytáře je namalovaný erb abatyše oslavanského kláštera cisterciaček, jenž nese letopočet 1220. Je to připomínka dnes již neexistujícího původního románského kostela svatého Jakuba, který stával na tomto místě. Novější kostel, pocházející z 15. století, je významnou památkou městské církevní architektury na českém území. Aktuálně prochází celkovou rekonstrukcí, avšak výjimečně se v adventní čas otevře nejen Brňanům.

Pár slov o chrámu svatého Jakuba v Brně

Tento kostel je 54 metrů dlouhý a 22 metrů široký. Mohutná hranolová věž je vysoká 92 metrů. Tvar kostela je trojlodní. Gotický presbytář byl stavebně dokončený asi v roce 1473, přičemž kamenické práce pocházejí z dílny Antona Pilgrama, což byl brněnský kameník a sochař, který působil i ve Vídni na stavbě kostela svatého Štěpána. V roce 1515 kostel vyhořel a bylo nutné vynaložit hodně financí na jeho opravu, protože se zřítila střecha a byly zničeny všechny oltáře včetně toho hlavního.

V letech 1750 až 1766 proběhly barokní úpravy interiéru kostela. Dřevěné oltáře přitom byly nahrazeny mramorovými, jež stojí dosud. V 70. letech 19. století byl kostel dost radikálně regotizován.

Za zmínku určitě stojí, že v kostele svatého Jakuba v Brně je pohřben jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války – Jan Ludvík Raduit hrabě de Souches, jenž ubránil Brno proti obrovské přesile Švédů v roce 1645 a v roce 1664 Nitru proti Turkům.

Podívejte se, jak probíhá oprava kostela

Kostel svatého Jakuba Staršího bývalo možné navštívit i během dne. Lidé si do něho chodili odpočinout od hlučícího města či se pomodlit, a to i ti, co jinak běžně do kostela nechodí. V prostorách kostela však našli potřebný klid pro uspořádání svých myšlenek, jenž jinak velmi těžko hledali.

O března letošního roku je kostel svatého Jakuba Staršího uzavřený kvůli rekonstrukci. Ta sice ještě stále probíhá, lidé se však přesto budou moci podívat dovnitř, a to od středy 21. do pátku 23. prosince 2022 v čase mezi 15. a 18. hodinou. Mohou projít hlavní lodí před oltář, zhlédnout nasvícenou siluetu betléma, případně zde zapálit svíčku. K vidění tu bude také video s přehledem celé rekonstrukce.

Věž kostela sv. Jakuba v Brně. Foto autor: Madalenka; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_sv._Jakuba_v_Brn%C4%9B.JPG

Adoptujte si nová okna kostela

Na většinu prací během rekonstrukce dostala římskokatolická farnost granty a dotace. Zbytek peněz potřebuje získat od dárců. Jedna z možností, jak přispět na opravu, je symbolicky si koupit jednu či více z devíti tisíc okenních tabulek v oknech kostela svatého Jakuba. Díky tomu můžete mít svůj podíl na rekonstrukci unikátní brněnské památky.

Zdroj: https://www.svatyjakub.cz/kostel-sv-jakuba/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_Star%C5%A1%C3%ADho_(Brno)

Kostel sv. Jakuba v Brně. Náhledové foto autor: VítVít; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_kostel_sv._Jakuba_zadn%C3%AD1.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.