Do Holešova na výstavu mistrovských replik českých korunovačních klenotů

Holešov je menší město v okrese Kroměříž. Leží na západním okraji Hostýnských vrchů na hranici mezi Hanou a Valašskem. Rozhodně stojí za návštěvu, protože tu mají unikátní památky – barokní zámek a renesanční synagogu. V současné době na holešovském zámku probíhá výstava kopií českých korunovačních klenotů, díky níž se také můžete seznámit se všemi 22 korunovanými panovníky a dalšími zajímavostmi, jež se ke klenotům vážou.

České korunovační klenoty

Za sedmero zámky v korunní komoře nad svatováclavskou kaplí katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze jsou uloženy originály českých korunovačních klenotů, odkud se dostanou ven jen při zvláštních příležitostech. Aby se s nimi mohla seznámit i širší veřejnost, byly zhotoveny šikovnýma rukama zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana jejich mistrovské repliky. Ty jsou nyní ke zhlédnutí na výstavě v holešovském zámku.

Za doprovodu Mé vlasti od Bedřicha Smetany si lidé mohou v klidu a beze spěchu prohlédnout, jak vypadá Svatováclavská koruna, královské jablko a královské žezlo. K dispozici je také doprovodné video o nejzajímavějších informacích o těchto předmětech ze Svatovítského pokladu, jež sloužily jako insignie vlády a moci českých králů.

Svatováclavská koruna

Korunu nechal zhotovit v roce 1346 Karel IV. pro svou korunovaci českým králem. Nikdy nebyla majetkem krále a vždy představovala vtělení české státnosti, zároveň byla společným symbolem pro všechny země Koruny české. Víte, že do křížku na jejím vrcholu byl zasazen údajný trn z Kristovy trnové koruny? Váže se k ní také pověst, že každý člověk, kdo si tuto korunu na hlavu nasadí a není jí hoden, tak do roka zemře. Asi na ní něco bude pravdivého, protože Svatováclavskou korunou se ozdobil také Reinhard Heydrich v roce 1941. Jak to s ním v roce 1942 dopadlo, asi všichni víme.

Kopie šatů císařovny Marie Terezie. Foto: Jana Fojtíková 

Výstava potrvá do 27. listopadu

Kromě replik korunovačních klenotů se na výstavě v Holešově můžete kochat kopií šatů císařovny Marie Terezie v nádherné modré barvě, kterou milovala. K vidění je také ukázka Řádu zlatého rouna, kopie Pražského Jezulátka a kopie korunovačního pláště Ferdinanda II., ukázky husitských zbraní. Výstava je otevřena denně kromě pondělí až do 27. listopadu v čase od 13 do 17 hodin ve všední dny a od 9 do 16 hodin o víkendech.

Zdroj: https://www.holesovtv.cz/zpravodajstvi/116-korunovacni-klenoty-v-holesove; https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_koruna

Kopie korunovačních klenotů. Náhledové foto: Jana Fojtíková

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.