Do Rokycan za Černou mohylou, která je připomínkou historické události, v níž měl hlavní roli pražský kat

Když z Prahy pojedete vlakem do Plzně, budete projíždět i městem Rokycany, které je od Plzně vzdálené sotva šestnáct kilometrů. To by člověk ušel i pěšky. Rokycany jsou poprvé připomínané už v roce 1110, kdy se tu nacházel biskupský dvorec a osada, která byla na město povýšena až o dvě století později. Pokud byste někdy měli čas, můžete se tu zastavit a podívat se na některé pamětihodnosti, které Rokycany zvídavému turistovi nabízejí. Zvláště jedna je velmi zajímavá, byť zřejmě opomíjená, a to tzv. Černá mohyla, k níž se váže zajímavá historie.

Zbytky středověkého opevnění

Na západní a severní straně starého města naleznete to, co zůstalo po městském opevnění. Je to mimo jiné i okrouhlá bašta z 2. poloviny 15. století s kruhovou střílnou s křížkem. Hradební zeď se nachází na křižovatce před kostelem Nejsvětější Trojice, který pochází ze 17. stoleí. V Rokycanech býval i hrad. Část zdiva hradního paláce zůstala zachována ve zdech rokycanského muzea. Jeho historie se začala psát pravděpodobně ještě před vznikem městských hradeb a skončila na konci 15. století.

Památník Madlonova pluku. Foto: Alena Kalová 

Černá mohyla jako hromadný hrob

Když se od zbytků městského opevnění vydáte po ulici Třebízkého a zahnete do ulice Na Kamení, dostanete se až na ulici Madlonova. Míjet budete Hirschovu vilu, která je ukázkou nejčistší formy novorenesance v Rokycanech. Navrhl ji stavitel z Plzně – František Kotek. Vila byla dokončena v roce 1892. Vila stojí kousek od Pomníku Madlonova pluku neboli Černé mohyly, která je připomínkou decimace Madlonova jízdního pluku. Pro nezasvěcené je třeba připomenout, že tento pluk se účastnil druhé bitvy u Breitenfeldu ve Sasku, která se odehrála 2. listopadu 1642. V ní se střetla císařská vojska se švédskými.

Švédové v bitvě vyhráli, a to i kvůli dezerci Madlonova jízdního pluku, který se prostě sebral a z boje prchnul. To pochopitelně nezůstalo bez odezvy a potrestání. Jednotka byla vojenským soudem exemplárně potrestána decimací, což znamenalo, že každý desátý voják měl být popraven. K této hromadné popravě devadesáti vojáků došlo u cesty z Rokycan do Litohlav, kdy byli pověšeni na stromech tuto cestu lemujících. Popravu vykonal pražský kat Jan Mydlář mladší, který byl pro tento účel z Prahy povolán. Hromadný hrob popravených se pravděpodobně nachází v místech Černé mohyly.

Zdroj: http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/chmurne-dilo-kata-mydlare/https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_mohyla; 

Černá mohyla. Náhledové foto: Alena Kalová 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.