Hrad Castel del Monte inspiroval spisovatele Umberta Ecco při psaní románu Jméno růže

Ve vzdálenosti asi deset kilometrů od Jaderského pobřeží leží v jihovýchodní Itálii v oblasti zvané Apulie město Andria. Jeho historie sahá do 11. století. O dvě století později bylo oblíbeným sídlem římského císaře Fridricha II. Štaufského, který v jeho blízkosti nechal vybudovat osmibokou pevnost Castel del Monte. Další pamětihodností tohoto města je románská trojlodní bazilika ze 12. století.

Castel del Monte

Hrad Castel del Monte se nachází o samotě na kopci v blízkosti kláštera Santa Marie del Monte asi patnáct kilometrů od města Andria. Vybudován byl ve 13. století a nebyl nikdy dokončený. Běžně se uvádí, že ho král Fridrich II. Štaufský využíval jako lovecký zámek, ale písemně to potvrzeno není. Hrad byl později přeměněn na vězení, sloužil i jako útočiště před morem. Castel del Monte není příliš velký, což ničemu nevadí, protože jeho geometrický vzhled byl ve své době jedinečný.

Jedinečná středověká architektura

Hrad tvoří osmiboký hranol s osmibokou věží v každém rohu. Tento nezvyklý tvar někteří badatelé přirovnávají k tomu, že osmiúhelník je symbolem mezi čtverce (představující Zemi) a kruhem (představující oblohu). Je možné, že Fridrich II. se nechal inspirovat Skalním dómem v Jeruzalémě, kam zavítal během šesté křížové výpravy. Hrad ve své architektuře úspěšně kombinuje prvky klasického starověku, islámského Orientu i severoevropské cisterciácké gotiky. Je škoda, že mramorová vnitřní výzdoba hradu vzala v 18. století za své a byla rozebrána.

Castel del Monte. Foto: Pixabay

Inspirace umělců

Hrad Castel del Monte inspiroval spisovatele Umberta Ecco při psaní románu Jméno růže (stará pevnost Aedificium). V minulosti byl hrad mylně spojován s templáři, ale ti na něm nikdy nesídlili ani neměli nic společného. Zapsán je na seznamu památek UNESCO, a to i proto, že neprošel žádnou výraznou stavební úpravou a představuje jedinečné mistrovské dílo středověké vojenské architektury. Okolo hradu se nachází chráněné území – národní park Alta Murgia ve formě travnaté stepi.

Zdroj: https://whc.unesco.org/en/list/398; https://en.wikipedia.org/wiki/Castel_del_Monte,_Apulia

Castel del Monte. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.