Hrad Šternberk na Olomoucku otevře své brány již v březnu

Když pojedete z Olomouce na sever, tak během půl hodiny jízdy autem narazíte na město Šternberk. Jeho severní část leží na úpatí Nízkého Jeseníku a jižní je součástí Hornomoravského úvalu. Turistickým lákadlem v tomto městě je hrad stejného jména a monumentální kostel Zvěstování Panny Marie.

Hrad Šternberk

Vznik hradu Šternberka je spojen s polovinou 13. století. Základní stavební kámen pomyslně kladívkem poklepal jeden z příslušníků starého českého šlechtického rodu – Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka. Původní úloha hradu byla obranná. O sto let později byl přestavěn a rozšířen už jako rezidence biskupa Alberta II. ze Šternberka.

Zajímavá je zejména členitost hradu a jeho rozloha. Za podívání stojí bohatá výzdoba, zahrnují prvky gotiky až secese, kdy si každý majitel hradu přidal něco svého. Renesanční rekonstrukce hradu proběhla v 16. století. Pak hrad těžce poškodil požár, díky čemuž bylo ale vybudováno renesanční křídlo s Vizitkovým sálem a unikátní hráňové klenby.

Lichtenštejnové na Šternberku

Třicetiletá válka se na vzhledu hradu nechvalně podepsala, fungoval jako sýpka i kasárna a na jejím konci se z něho stala neobyvatelná ruina. I tak o ni někdo projevil zájem – na konci 17. století se hrad Šternberk stal majetkem Lichtenštejnů a v jejich držení zůstal až do konce druhé světové války. Generální rekonstrukce hradu v duchu romantického historismu proběhla na konci 19. století. Působení Lichtenštejnů na hradě Šternberk mapuje zdejší unikátní výstava.

Kostel Zvěstování Panny Marie. Foto autor: Palickap; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0ternberk,_Horn%C3%AD_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

Návštěvnické okruhy

Na hradě Šternberk je možné navštívit hned několik prohlídkových okruhů – Šlechtické reprezentační prostory(I. základní okruh) , Život na šlechtickém sídle (II. základní okruh) nebo Celým hradem. Kompletní okruh, jenž zahrnuje prohlídku celého hradu trvá 110 minut a během této doby návštěvníci uvidí gotické, renesanční interiéry v prvním patře a historické slohy od baroka až po secesi ve druhém patře. Neméně zajímavý je okruh s názvem Od kuchyně po půdu, jenž ukazuje technické zázemí hradu.

Za celou prohlídku hradu(vyjma technického zázemí) zaplatí dospělí 300 korun, senioři a studenti 240 korun a děti 90 korun. Návštěvníkům se hrad Šternberk otevírá už 1. března, a to o sobotách v čase od 11:00 do 15:00 hodin, kdy je možné zhlédnout oba základní okruhy.

Kostel Zvěstování Panny Marie

V blízkosti hradu Šternberk se nachází barokní kostel Zvěstování Panny Marie, jenž byl vybudován v 18. století na místě starého románského kostelíka sv. Jiří. Součástí kostela byl augustiniánský klášter, který byl zrušený na základě dekretu Josefa II. Na sochařské výzdobě v průčelí kostela se podílel sochař Jan Michael Scherhauf, jenž pocházel z Horních Rakous.

Zdroj: https://www.hrad-sternberk.cz/; https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberk_(hrad); https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_(%C5%A0ternberk)

Hrad Šternberk. Náhledové foto autor: Richenza; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0ternberk_-_okres_Olomouc_(22).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.