I v Evropě se můžete vydat za ostatky jednoho z apoštolů

Santiago

Možná jste už někdy jméno Santiago de Compostela slyšeli. Spojujeme si ho s křesťanstvím a velkými náboženskými poutěmi, ovšem tady naše povědomí zpravidla končí. Vůbec netušíme, že k biblickým dobám nemáme ve střední Evropě tak daleko, jak jsme si doteď nejspíš mysleli.

I když víme, že se život Ježíše Krista a tím i počátky křesťanství váží k oblasti Jeruzálema a jeho okolí, ve skutečnosti jim můžeme být mnohem blíž. Tedy alespoň symbolicky.

Za svatým apoštolem do Španělska

Stačí navštívit známé poutní místo Santiago de Compostela. Právě sem míří každý rok tisíce křesťanů na známou Svatojakubskou pouť. A koho si sem chodí připomínat? Možná vás to překvapí, ale přímo Kristova učedníka – svatého Jakuba staršího. Jeho cesta sem byla nelehká – a to jak ta misionářská, tak i ta, které následovala po ní. Tedy cesta posmrtná.

Santiago

Foto: Pixabay

Životní příběh svatého Jakuba staršího dokáže překvapit

Příběh ukřižování a zmrtvýchvstání velmi dobře známe. Méně se už většinou ví o tom, co se stalo s jeho učedníky. Jistě, máme tu prvního papeže… ale také misionáře v Evropě, kterým se stal právě svatý Jakub starší. Zamířil totiž na Pyrenejský poloostrov.

Působil tu nepříliš úspěšně (získal jen osm nových učedníků), ovšem když se do Jeruzálema vrátil, vděk ho rozhodně nečekal. Ve skutečnosti byl popraven. Počíhali si na něj totiž vojáci Heroda Agrippy I., což byl vnuk známějšího jmenovce. Jakubovi se tak jako prvnímu z Kristových apoštolů dostalo cti mučednické smrti. Sťat byl nakonec mečem.

Jeho ostatky pak však byly v tichosti přeneseny právě na místo, které tak miloval. Do dnešního Santiago de Compostela ve Španělsku. Mimochodem – věděli jste, že španělsky se Jakub řekne právě Santiago? Dnes je Staré město pod patronátem UNESCO a pokud se sem vypravíte, budete si připadat jako ve středověku. Tak kouzelnou atmosféru má.

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.