Je vyhráno: I Krušné hory budou mít svou CHKO, zároveň je však ve hře těžba lithia i výstavba „větrníků“

Je vyhráno: I Krušné hory budou mít svou CHKO, zároveň je však ve hře těžba lithia i výstavba „větrníků“. Jednou z dlouho očekávaných změn v oblasti ochrany přírody je vyhlášení nové rozsáhlé Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Toto rozhodnutí, jehož cílem je zachovat přírodní krásy a jedinečné ekosystémy regionu, přichází ovšem i s plány na těžbu lithia i výstavbu větrných mlýnů.

Krušné hory: cenný přírodní klenot

Krušné hory se rozprostírají na území České republiky a Německa a zahrnují oblast proslulou bohatou historií a pozoruhodnou přírodou. Tento region je již dlouho ceněn pro své nedotčené lesy, malebná údolí a rozmanitou divokou přírodu. Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory představuje významný krok k ochraně tohoto pozoruhodného prostředí.

Výzvy a příležitosti

Navrhovaná CHKO zahrnuje různé oblasti s historií těžby nerostných surovin, včetně povrchové i hlubinné těžby. Některé z těchto oblastí jsou stále považovány za potenciální ložiska nerostných surovin a mnohé z nich jsou chráněny jako chráněná ložisková území. Za současných podmínek je však nepravděpodobné, že by se těžba ve většině těchto lokalit obnovila. Některé z těchto zásob jsou příliš malé na to, aby byly moderní těžební techniky ekonomicky životaschopné, a jejich těžba je tak neproveditelná.

Foto: Pixabay

Víceméně se počítá jen se stávajícími těžebními oblastmi v okolí Cínovce v blízkosti státní hranice. Ty v současnosti slouží k těžbě lithia, cenného nerostu s využitím v rostoucím průmyslu baterií a elektromobilů.

Rozdílné přístupy a veřejné mínění

Pozoruhodným rysem Krušných hor je kontrast v přístupu obou sousedních zemí, České republiky a Německa. Při procházce podél hranice lze pozorovat nápadný rozdíl: na německé straně je krajina poseta větrnými elektrárnami, zatímco česká strana zůstává relativně nedotčená. Tento rozdíl odráží odpor místních obyvatel k výstavbě větrných elektráren, který je trvalou překážkou rozvoje větrné energetiky v České republice.

Karty se však možná obrací. Vláda se snaží změnit veřejné mínění a povzbudit místní komunity, aby přijaly větrnou energii pomocí konsolidačních balíčků. Jde o to poskytnout pobídky, které by obce motivovaly k přehodnocení jejich postoje k větrné energetice, zejména v příhraničních oblastech Krušných hor.

Urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie

I tak je ovšem podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v Krušných horách nejvyšší koncentrace větrných elektráren v zemi. Cílem zřízení tzv. akceleračních zón je zefektivnit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a usnadnit tak postup mnoha projektů. Tyto zóny se však nemají překrývat s chráněnými krajinnými oblastmi.

 

Zdroj: https://www.nature.cz/documents/20121/4285752/CHKO-caste-dotazy1_2023_cerven_2023+%281%29.pdf/b7ab1ba6-6179-7445-84c6-82d86afbbe5a?t=1690812971139, https://www.mzp.cz/cz/news_20230524_Dnes-je-Evropsk%C3%BD-den-chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BDch-%C3%BAzem%C3%AD

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.