Již brzy bude mít družice plně vyrobená v ČR velmi důležitý úkol – bude zkoumat okolí Měsíce

vesmir

Ambiciózní vesmírná mise LVICE2 přinese hlubší poznání vesmírného prostředí v okolí Měsíce. A není divu. Měsíc a jeho oběžná dráha se v současnosti stávají atraktivními destinacemi pro vesmírné mise.

LVICE2 bude také první českou družicí s kontrolou orientace i své oběžné dráhy. A jak toho dosáhne? Výkonné motory družici umožní přesunout se z měsíční oběžné dráhy.

Další úkoly pro první čistě českou družici

Kromě uvedeného bude také družice měřit radiační prostředí v okolí Měsíce a přinese tak důležité údaje pro návrh budoucích misí s lidskou posádkou. Na projektu se podílí mnoho zajímavých spolupracovníků. Za návrhem, vývojem a integrací družice stojí firma esc Aerospace s.r.o., která již téměř 15 let působí na poli vývoje elektroniky a softwaru pro družice Evropské vesmírné agentury.

Matematicko-fyzikální fakulta UK vyvine pro misi novou konfiguraci přístroje Faraday Cup Analyser a Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR vyvine přístroj na měření radiace nabitých částic PARDAL2.

Foto: Pixabay

Velmi důležitá mise vesmírného objevitele

Elektrické a magnetické antény ÚFA budou měřit elektromagnetické pole v okolí družice a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR dále poskytne pozemní vysílací stanici.

„České firmy a instituce již mají zkušenosti s realizací družic pro oběžnou dráhu Země. Zkušenosti s návrhem vlastní lunární sondy otevřou České republice nové možnosti zajímavých projektů a položí základy pro další zkoumání Sluneční soustavy za hranicemi oběžné dráhy Země,” řekl Petr Suchánek, jednatel společnosti esc Aerospace. Start družice je plánován do roku 2026.

Zdroj: Družice plně vyrobená v ČR bude zkoumat okolí Měsíce | Protext – PR služby ČTK , https://kosmonautix.cz/2022/07/bude-mit-cr-svou-vlastni-lunarni-sondu/, https://www.metro.cz/druzice-plne-vyrobena-v-cr-bude-zkoumat-okoli-mesice-f93-/protext.aspx?c=A220623_104500_metro-protext_wei

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.