Karnak je monumentální Egyptský chrámový komplex

Karnak

V letech 1550 až 1069 př. n. l. se mu říkalo srdce Egypta a sloužil jako autoritativní centrum, pokladnice nebo domov faraonů. V současnosti je komplex svatyní na okraji Luxoru jedním z pokladů Egypta, který by si neměl nechat ujít žádný turista. Už při prvním pohledu je jasné, že jedna z nejzajímavějších památek starověkého Egypta není dílem jednoho člověka a nevznikla ze dne na den. Na jeho vzniku se podílely celé generace. Komplex byl budován a rozšiřován po dobu 1 500 let!

Jak zhruba vypadá Karnak?

Ne nadarmo mu říkáme komplex. Jsou to tři vzájemně propojené svatyně, a to jak stavebně, tak společensky. Karnak je mimochodem nejkultivovanějším sídlem boha Amona, kterého dnešní mytologie označuje jako boha slunce. Jedna ze svatyní se jmenuje právě Amon. Je to nejsvětější svatyně, do níž se vstupuje plochou bránou. Za ní uvidíte nádvoří a síň o rozloze 5 000 m2, na níž je v 16 řadách 134 obřích sloupů. Pak následuje samotná svatyně, rozlehlá místnost obklopená chodbou a menšími místnostmi.

Kromě části věnované Amonovi je zde také prostor věnovaný jeho manželce Mut. Poslední, třetí částí je posvátná zóna thébského boha Montu. Na obrázcích ho dobře poznáte – má hlavu dravého ptáka. Najdete tu ovšem jak tří základní svatyně, tak i další ne úplně důležité svatyně, vnitřní i vnější. Celá zóna komplexu má rozlohu 2 000 metrů čtverečních.

Navštívit byste měli…

  • Chrám Ramesse III. a sloup uprostřed náměstí, který je jeho součástí.
  • Socha faraona Ramesse II. s jeho chotí Nefertari. Všimnete si, že jeho manželka stojí mezi faraonovýma nohama a jako by mu sahala ke kolenům. Musíme si však uvědomit, že v tehdejší době ženy nic neznamenaly, a tudíž se jim sochy nedělaly!
Karnak 2
Foto: Pixabay
  • Monolit vládkyně Hatšepsut, který byl vyroben z jediného kusu kamene, který sem přivezli z lomu poblíž Asuánu. Hatšepsut patřila k těm, kteří se zasloužili o vytvoření komplexu.
  • Posvátné jezero, které je dlouhé 12 metrů a údajně ho využívali kněží k provádění každodenních obřadů.
  • Metr vysoký skarabeus na obrovské plošině zaručuje, že v případě, že jej sedmkrát obejdete, splní se vám každé přání. Uvidíte, kolik jedinců se u něj zastaví.
  • Cestu sfing neboli cestu obětí tvoří 40 sfing podél této cesty. Původně jich bylo 124, ale po dokončení primárního oblouku bylo 84 sfing přemístěno a osazeno podél zdí nádvoří.

Zdroje info: kudyznudy.cz, cestujeme.cz

Náhledové foto: Pixabay