Karviná a její pamětihodnosti šikmý kostel a zámek Fryštát. Jedna se dostala až do České knihy rekordů a kuriozit

Existují literární díla, která se odehrávají ve skutečných reáliích. Je tomu tak například u divadelní komedie Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně z roku 1884, kterou v roce 1973 zfilmoval Zdeněk Podskalský. V českého literárním světě od roku 2020 boduje román Karin Lednické Šikmý kostel, do kterého zakomponovala osudy lidí žijících v okolí této sakrální památky. Karlštejn i šikmý kostel jsou návštěvníkům k dispozici, takže si je mohou prohlédnout. Kde je Karlštejn, je nejspíš všeobecně známé. Víte ale, kde u nás najdete šikmý kostel?

Jak vznikla Karviná

Na území historického Těšínského Slezska leží město Karviná. Její historie není příliš dlouhá, protože se započala až v roce 1949, a to spojením několika obcí – Fryštátu, jenž je historickým základem nové Karviné (stojí na jeho katastru) a na jehož Horní Předměstí byla přesídlena původní hornická obec Karvinná. Dále byly připojeny Ráje, Darkov a Staré Město.

Fryštát jako slezské knížecí město

Fryštát ležel už v minulosti na strategické obchodní cestě z Uher do Pobaltí. Po pádu Velkomoravské říše zdejší kraj osidlovali germánští Slezané. Jako knížecí město byl Fryštát připomínán již v roce 1305, kdy se stal druhým sídlem těšínských Piastovců. Ti si zde vybudovali gotický hrad, později přebudovaný na zámek.

Zámek Fryštát. Foto autor: Hellooo; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fry%C5%A1t%C3%A1t_chateau.JPG

Fryštátský zámek najdete na srázu skalního návrší nad říčkou Mlýnkou, a to na samém okraji historického centra města Karviná. Jeho dominantou je od roku 1515 gotická věž, jež slouží jako zvonice. V kostele Povýšení svatého Kříže je gotická výzdoba, kterou je možné vidět v rámci prohlídkového okruhu. Těch je pro návštěvníky zřízeno hned pět:

  • Zámecká trasa I. představuje hlavní budovu zámku s 18 zámeckými komnatami
  • Zámecká trasa II. nabízí prohlídku 15 zámeckých komnat ve vedlejší budově Lottyhaus
  • Trasa expozice Národní galerie – dočasně uzavřeno
  • Speciální trasa ukazuje budovu zámku a kostel Povýšení svatého Kříže
  • Trasa je výstavní nabízí stálou expozici karvinského výtvarníka J. Wielguse.

Kostel svatého Petra z Alantary

Šikmý kostel stojí v městské části Karviné zvané Doly, což je bývalá obec Karvinná, na místě původního dřevěného kostela svatého Martina. Dochovala se z něho kamenná středověká křtitelnice v koutě současného kostela. Ten byl postavený v pozdně barokním slohu v letech 1756 až 1759 Janem Františkem Larischem, příslušníkem starého šlechtického rodu, který byl od 16. století usazen ve Slezsku.

V roce 1854 začala v Karvinné těžba černého uhlí. Jen pod šikmým kostelem svatého Petra z Alantary bylo vytěženo na 27 slojí, kvůli čemuž se začal kostel naklánět. Odklon je 6,8° na jih od svislé osy. V polovině devadesátých let minulého století se kostel dočkal generální opravy. Do té doby mu hrozilo zřícení. Je zapsán do České knihy rekordů a kuriozit jak nejšikmější kostel v České republice. V létě je o víkendech kostel přístupný veřejnosti zdarma, k dispozici je i průvodce.

Zdroj: https://www.zamek-frystat.cz/; https://www.karvina.cz/mesto-karvina/sikmy-kostel-sv-petra-z-alkantary-rarita-v-celem-cesku

Šikmý kostel v Karviné-Dolech. Náhledové foto autor: Martin Mašek; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_z_Alkantary.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.