Kašperského šplhavce potkat nechcete. Se svými oběťmi si dokáže nepěkně pohrát

Hrad Kašperk, Hrad Kašperk památka, turistika, hrad, Kašperk, Šumava

Kašperského šplhavce potkat nechcete. Se svými oběťmi si dokáže nepěkně pohrát. V rozsáhlém souboru lidových pověstí a městských legend, které opřádají starý evropský kontinent, jen málokterý příběh mrazí v zádech tak jako ten o kašperském Šplhavci.

Tento příběh, který se šeptá potichu za hluboké noci, není pouhým strašidelným příběhem, ale varováním – varováním před vstupem tam, kde nemáte co dělat.

Půlnoční návštěvník

Příběh začíná docela nevinně ve chvíli, kdy náhodný pocestný hledá útočiště v ruinách kdysi velkolepého hradu. Hrad, který se tyčí na vrcholku drsných skal tehdejšího Kašperského kraje, ho nějakým způsobem lákal a přitahoval. I rozhodl se přenocovat tam.

Foto: Pixabay

Netušil, že není sám. Úderem půlnoci ho ze spánku probudil velmi zvláštní hluk. Vyhlédl do tmy a spatřil pohled, který ho měl pronásledovat po zbytek jeho dnů: přízračnou postavu v bílém plášti, která se s nadpřirozenou hbitostí šplhala po zdi věže. Hnán směsicí strachu a zvědavosti zavolal pocestný na přízrak a žádal, aby slezl dolů a ukázal se mu. K jeho zděšení postava přestala stoupat a vydala se k němu. Strašidelná podoba bílé lebky s prázdnými očními důlky byla to poslední, co pocestný spatřil, než ho zachvátila panika a donutila ho utéct do noci.

Zlým silám neuniknete

Příběh nabral temnější obrátky, když cestovatel při svém zběsilém útěku ucítil náhlou silnou ránu do zad. Nebyl to úder fyzického útočníka, ale zlovolné síly, kterou ovládal Šplhavec. Cestovatel se zhroutil na zem a jeho osud byl zpečetěn. Neprobudil se s fyzickými zraněními, ale s rozbitou myslí – jeho paměť byla vymazána, jeho identita se ztratila někde v éteru. Jednoduše nevěděl ani kdo byl, ani odkud přišel.

Zdroj: https://www.kasperk.cz/, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-kasperk, https://www.kasphory.cz/turista/poznej-kasperky/hrad-kasperk, https://www.npu.cz/cs/hrady-a-zamky/tipy-na-vylet/33017-hrad-kasperk, https://www.hrady.cz/hrad-kasperk-kasperske-hory#:~:text=Hrad%20Ka%C5%A1perk%20byl%20postaven%20kolem,byl%20v%C5%A1ak%20zastavov%C3%A1n%20r%C5%AFzn%C3%BDm%20dr%C5%BEitel%C5%AFm.

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.