Krasové oblasti jsou v Česku výjimečné a Koda přímo vyniká

Narazit tu můžete třeba na celou řadu chráněných rostlin a živočichů. A kde? Určitě v Císařské rokli. To je místo, které byste v Kodě určitě neměli minout. Právě odtud pochází většina nejzajímavějších fotografií a zážitků – žije tu například hned sedm kriticky ohrožených druhů ptáků na našem území.

Jmenovat můžeme například tyto

  • luňák červený,
  • morčák velký,
  • sokol stěhovavý
  • luňák hnědý,
  • mandelík hajní,
  • orel mořský,
  • zedníček skalní.

A to není vše. V jeskyních hřadují i netopýři, konkrétně netopýr černý a netopýr velký. Zvláště večerní návštěva v Národní přírodní rezervaci Koda v Českém krasu tak může být opravdu zajímavá, ale nebojte se. Pokud nebudete dělat prudké pohyby, netopýr se vám určitě do vlasů nezamotá. Vidí vás a vzdálenost si dobře spočítá. Problém by mohly představovat jen jemné rozevláté vlasy větší délky, ty si však na výlet zpravidla stahujeme gumičkou, že ano dámy?

Foto: Atriplexmedia / Creative Commons / CC0 License, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaro_-_koda_-_narodni_prirodni_rezervace_-_03.jpg

Fotoaparát mějte v pohotovosti

A proč? Protože krasová krajina je opravdu nádherná. Eroze na stěnách roklí, krásná krajina i množství vzácných druhů rostlin i živočichů vám připraví řadu nečekaných setkání. A určitě se vám zalíbí i jeskyně Koda. Je sice malá, zato zcela volně přístupná. A v minulosti šlo o významné archeologické naleziště – dokonce o jedno z nejdůležitějších v oblasti.

Najdeme tu pozůstatky osídlení už ze středního paleolitu, ty nejmodernější pak pocházejí ze středověku. A právě tahle jeskyně vás svým vzhledem oklame. Její dlouhá téměř obdélníková chodba vypadá jako uměle vyražená. Ale nic není vzdálenějšího pravdě. Vznikla působením mrazové destrukce na pás nakloněných vrstev devonských vápenců. I takhle dokáže příroda kouzlit.

Náhledové foto: Pastorius / Creative Commons / CC0 License, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KodaCedule.jpg

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/narodni-prirodni-rezervace-koda-v-ceskem-krasu, https://ceskykras.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/chranena-uzemi/npr-koda/

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.