Křtiny: Těšte se na unikátní barokní chrám od Santiniho, zajímavou zvonkohru i arboretum s 800 druhy dřevin

Chráněná krajinná oblast Moravský kras má vstupní bránu, na kterou může být právem pyšný. Je jí městys Křtiny, jenž leží od Brna ve vzdálenosti sotva dvaceti kilometrů v Drahanské vrchovině. Místo je vyhledávané poutníky, turisty i cyklisty, a to díky poutnímu areálu vybudovanému v 18. století. Sestává z barokního kostela Jména Panny Marie, kaplí svaté Anny a zámkem s farou, které dříve bývaly probošstvím. Za pozornost určitě stojí také arboretum ve Křtinách.

Chrám Jména Panny Marie

Hromadné poutě do Křtin se konaly již v 17. století, aby se zde poutníci poklonili kamenné gotické sošce Madony, která se v současné době nachází na hlavním oltáři barokního kostela Jména Panny Marie. Ten byl vybudován podle návrhu barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela s česko-italskými kořeny.

Kostel, původně gotický, stál ve Křtinách ale už mnohem dříve. A ne jeden, historické prameny hovoří hned o dvou kostelích – jeden na místě dnešního barokního chrámu a druhý tam, kde nyní stojí kaple svaté Anny. Druhý zmíněný kostel byl během husitských válek značně poničen a vlastně až do 17. století už nebyl obnovován. Opat kanonie v Zábrdovicích, Hugo Václav Bartlicius, krátce po svém zvolení do funkce si vzal do hlavy, že v Křtinách zbuduje nové poutní místo. Za architekta si vybral již zmíněného Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jenž nejen ve své době patřil k těm nejlepším. I dnes je jeho dílo hodno velkého obdivu.

Výstavba nového mariánského poutního místa podle návrhu Santiniho byla zahájena v roce 1718 výstavbou kaple svaté Anny, kvůli které byl zbořený původní gotický kostel. V roce 1728 se začalo se stavbou barokního chrámu. To už byl Santini pět let po smrti. I chrámu musel místo udělat původní kostel, který šel také k zemi. Kompletně včetně vnitřní výzdoby byl chrám Jména Panny Marie hotový v roce 1771. Má půdorys řeckého kříže s orientací na sever s výraznou rolí pentagonů, jež nejspíš poukazují na Pět ran Kristových, jež utržil během svého ukřižování na dlaních, nohách a v boku.

Zvonkohra ve Křtinách. Foto: Michal Klajban, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99tiny,_kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_-_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD_(8).JPG

Zvonkohra a krypta s kostnicí

Poutní areál je chráněný jako národní kulturní památka. Na nádvoří chrámu stojí zvonkohra složená z 27 zvonů, čímž se řadí k největším ve střední Evropě. Zvony jsou různě velké. Nejmenší má 9 kg a největší 364 kg. Zvonkohru řídí software počítače. Poslechnout si ji lze v sobotu v 18 hodin a 6 minut a v neděli ve 12 hodin a 6 minut. O hlavních poutích a období dušiček je možné se také podívat do krypty kostela s kostnicí, kde je uloženo mimo jiné i 12 lebek s černou kresbou.

Arboretum ve Křtinách

Od 4. května 2024 se opětovně otevřou brány arboreta Křtiny, jež je největším univerzitním arboretem v České republice. Má rozlohu 23 hektarů a o unikátní sbírku stromů se zasloužil jeden ze zakladatelů Mendelovy univerzity v Brně – profesor August Bayer. Arboretum je lesoparkového typu a roste více než 800 druhů dřevin z celého světa. Provozuje ho Školní lesní podnik Masarykův les, jenž spadá pod Mendelovu univerzitu.

Zdroj: https://www.objevujpamatky.cz/krtiny-poutni-misto~m5847, https://arboretum-krtiny.cz/

Poutní místo ve Křtinách. Náhledové foto: Zdeněk Fiedler, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99tiny_Chr%C3%A1m_Jm%C3%A9na_Panny_Marie.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.