Kuřívody málem zanikly kvůli vojenskému prostoru Ralsko. Přitom tu stojí renesanční tvrz, kterou vlastnil i Albrecht z Valdštejna

Na hrad Karlštejn nebo do Českého Krumlova jezdí davy lidí a tísní se tam, jen aby uviděly jedny z nejnavštěvovanějších tuzemských pamětihodností. Architektonických památek tu v republice máme ale mnohem více. Jsou to často polozapomenuté tvrze či ruiny (hradů, zámků, kaplí, kostelů), na které se přijde podívat minimum lidí. Přitom se jedná o zajímavé stavby, mnohdy se zajímavou historií nebo pěkným okolím. To platí například i pro tvrz Kuřívody ve stejnojmenné sídelní části města Ralsko.

Kuřívody nechal založit Přemysl Otakar II.

Ani se nechce věřit, že Kuřívody byly založeny jako původně královské město králem Přemyslem Otakarem II. Tenkrát ale dostalo jméno Freistadt. Ten současný se používá od 15. století a měl vyjadřovat, že v jeho blízkosti se nacházejí jen slabé vodní toky. Od 13. století vlastnil Kuřívody a okolní vesnice mocný rod pánů z Dubé, později pak Berkové.

Posledním majitelem z tohoto rodu byl Bohuchval Berka z Dubé, který byl v letech 1618 až 1620 nejvyšším českým purkrabím, pohyboval se v blízkosti „zimního krále“ Fridricha Falckého. Jeho manželka Magdaléna, rozená Slavatová z Chlumu a Košumberka, nesla ke křtu v Praze syna českého krále – Ruprechta Falckého.

Po bitvě na Bílé hoře ale musel Bohuchval Berka prchnout ze země a jeho majetek byl zkonfiskován. Statek Kuřívody včetně tvrze si koupil Albrecht z Valdštejna. Valdštejnům pak patřil až do roku 1945.

Městské muzeum Kuřívody

Městečko Kuřívody, z velké části obýváno německými obyvateli, bylo po druhé světové válce vysídleno a jeho význam postupně upadal. V letech 1947 až 1991 se stalo součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko a kvůli tomu téměř zaniklo. V Kuřívodech se nachází Městské muzeum se stálou expozicí o pyrotechnické asanaci Ralska a historii vojenského újezdu.

V měsíci duben 2023 je přístupné pouze na objednávku (minimálně 4 osoby). Od května až do října je možné se do něho podívat v pátek, sobotu a neděli v čase od 13:00 do 18:00 hodin. Vstupné je 58 korun pro dospělé osoby, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Tvrz Kuřívody. Foto autor: VítVít; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ku%C5%99%C3%ADvody_z%C3%A1mek_2.jpg

Tvrz Kuřívody

Tvrz, chcete-li zámek Kuřívody je pozůstatek šlechtického sídla. Založena byla okolo roku 1400 na čtvercovém půdorysu, se silnými hradbami a vodním příkopem s padacím mostem. V 17. století byla renesančně přestavěna Bohuchvalem Berkou, ale už jen jako sídlo úředníků. Z roku 1778 existuje zmínka o nocování císaře Josefa II. na kuřívodské tvrzi. Ta má novou mansardovou střechu, přístup k ní je po cestě přes příkop. Tvrz je v soukromých rukou a je veřejnosti nepřístupná.

Zdroj: https://expozice-ralsko.estranky.cz/; https://www.hrady.cz/tvrz-kurivody-ralsko

Přístup ke tvrzi Kuřívody. Náhledové foto autor: Ben Skála; https://www.hrady.cz/tvrz-kurivody-ralsko

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.