Lalibela: Nejpozoruhodnější město na světě. Město unikátních kostelů schovaných v zemi

kostel sv. Jiří_Lalibela_Etiopie

Bájná Labilela, město v horách, se nachází v severní Etiopii. Město je plné unikátních kamenných kostelů schovaných v zemi. Navíc je protkáno labyrinty tunelů a tajných chodeb.

V etiopské Lalibele najdete jedenáct kostelů

Od hlavního města Addis Abeba je Lalibela vzdálena 350 kilometrů. Ve městě bylo blízko sebe vystavěno  11 kostelů vytesaných do skály. A to unikátním způsobem. Největší z nich je kostel Medhane Alem, což v překladu znamená Spasitel světa. Je s podivem, že připomíná spíš řecké než etiopské kostely. Nechybí svaté obrazy a bohatě zdobené schránky vzdáleně připomínající oltáře.

Naproti tomu vizuálně nejvýraznější je kostel sv. Jiří. Cesta k němu vede po vrcholu skály, z níž byl vytesán. Shora vidíte jeho nádherný křížový tvar.

Panovník Lalibela strávil mnoho let na cestách

Lalibela strávil kus svého života i v Jeruzalémě. Odtud si přivezl myšlenku vystavět ve své zemi podobné kostely, které si zamiloval v Jeruzalémě.  Jeho cílem bylo vybudovat v královském městě svaté město. Načež rozhodl o stavbě kostelů.  Alespoň tak hovoří legenda.

Kostely vznikaly v delším časovém rozpětí

Historici tvrdí, že některé kostely vznikaly i po smrti krále Lalibely. Kostely jsou totiž architektonicky odlišné. Legenda říká, že byly vystavěny díky pomoci andělů. Ve skutečnosti bylo ke stavbě jednoho kostela zapotřebí 80 000 rukou zdatných dělníků!

Dělníci nejdříve museli do skály vytesat po celém obvodu budoucího kostela příkopy. Vznikl tak obrovský monolit. Načež teprve pak začali vysekávat: Vchodové dveře a okna. A nakonec vnitřní prostor včetně reliéfní výzdoby.

Lalibela patří mezi nejvýznamnější křesťanská poutní místa v Africe

Jsou zde umístěné symbolické hroby Abraháma, Izáka a Jákoba. Najdeme zde i reliéfy ukazující na spojení etiopských králů s biblickým králem Šalamounem. Také zde našel svůj klid král Lalibela. Byl pochován v kostele Golgotha.

Vstup ženám zakázán!

Kostel Golgotha se považuje za nejsvatější místo v Lalibele. Ženy sem přístup nemají. Mohou sem vejít jen muži. Nicméně hrob je ukrytý za plentou, kam ale mohou vstoupit pouze kněží. Koneckonců kostely schované v zemi jsou jedním slovem jedinečné.

Zdroje info: wikipedia, hedvabnastezka.cz, dingir.cz

Kostel sv. Jiří: Náhledové foto autor: Jialiang Gao www.peace-on-earth.org – Original Photograph, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=552449

 

 

 

 

 

favicon

V Čechách je krásně, tak proč někdy nevyrazit za hranice všedních dnů...?