Zámek Hazlov pamatuje 13. století. Nedaleko stejnojmenné obce leží přírodní památka Ztracený rybník

Když půjdete z města Aše na jihovýchod, po dvanácti kilometrech doputujete do obce Hazlov. Písemné památky se o ní zmiňují již v první polovině 13. století, a to v souvislosti se jménem Bedřich z Hazlova. Ten byl nejspíš zakladatelem zdejšího zámku, respektive původně románského hradu, jenž ve vesnici stojí dodnes. Jaké byly jeho osudy?

Zámek Hazlov

Románský hrad byl v Hazlově založený nejspíš někdy okolo roku 1224. Jeho majitelé, páni z Hazlova, ho drželi stejně jako vísky v okolí až do 15. století. Hrad tenkrát střežil důležitou obchodní cestu z Chebska do Aše a dále na německé území. Ve 14. století byl hrad přestavěn ve stylu gotiky. Jeho vlastníci si poměrně hodně střídali. Významně do jeho osudů zasáhli Moserové, kteří hrad rozšířili a přeměnili na barokní zámek a na konci 17. století přistavěli kostel. V majetku ho měli do 19. století. Posledními majiteli byli Hemfeldové, a to až do roku 1945.

Panské sídlo až do 20. století

Prakticky až do 20. století byl zámek Hazlov stále obývaná jako panské sídlo, a do vlastnictví československého státu se dostal v poměrně dobrém stavu. Bohužel stát ho nijak výrazně nevyužíval, takže zámek chátral a začal se postupně rozpadat. V 60. letech minulého století byl vydán demoliční výměr na jeho jižní část. Ta byl zbořena. Stejný osud měl postihnout i zbytek zámku, ale k další demolici již nedošlo. Správy zámku se ujala obec Hazlov, které se podařilo sehnat finance na opravu kostela. Zámek na svou důkladnou rekonstrukci stále čeká. Postavená byla nová střecha. Z původního románského hradu zůstala zachována jen čtverhranná věž, která je součástí kostela Povýšení svatého Kříže.

Ztracený rybník. Foto: Alena Cva, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ztracen%C3%BD_rybn%C3%ADk_1.jpg

Přírodní rezervace Ztracený rybník

Ve vzdálenosti dvanácti kilometrů od Hazlova se nachází přírodní rezervace Ztracený rybník. Původně se jednalo o dva rybníky. Po prokopání hrází u nich ubylo vody a obě nádrže zarostly mechem a mokřadními rostlinami. V současnosti je předmětem ochrany rašeliniště ostřicomechového typu a ohrožené druhy rostlin, jako například bradáček srdčitý, ostřice bažinná, klikva bahenní.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-hazlov-cheb/texty?tid=13029&pos=1000

Zámek Hazlov. Náhledové foto: Lubor Ferenc, https://www.hrady.cz/zamek-hazlov-cheb/texty?tid=13029&pos=1000

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.