Lovecký zámek Ohrada získal zpět svou původní výzdobu – rozhodně se máte na co těšit

Hodovní sál loveckého zámku Ohrada má po téměř osmdesáti letech zpět svou původní výzdobu. Jde o nádherné obrazy štvanic, vzácná plátna vídeňského malíře Johanna Georga de Hamiltona.

Sice nejde o originály, přesto se však obrazy vrací zpět alespoň prostřednictvím kopií zasazených v původních rámech.

Unikátní propojení obrazů a staveb

A proč je tento počin tak důležitý? Nebývá zvykem, aby už při projektování stavby navrhoval architekt dispozice místností podle velikosti obrazů. Na Ohradě tomu tak bylo. Kníže Adam pozval na své hlubocké panství vídeňského malíře Johanna Georga de Hamiltona (1672-1737) a pověřil ho úkolem namalovat deset rozměrných olejomaleb s náměty štvanic.

Práce trvaly více než deset let, během nichž se Hamilton snažil s precizností sobě vlastní co nejdokonaleji splnit zadaný úkol. A svou zodpovědnost promítal do všech aspektů svého života. Účastnil se honů, věnoval se pozorování zvířat při štvanicích, nechal si přivážet zabitá zvířata, aby je použil jako modely, a to dokonce až z Ruska a Polska.

Foto: Protext

Vše změnila až válka

Obrazy pak visely v sále více než dvě stě let. Těsně před obsazením pohraničí nacistickou Říší na konci září roku 1938 se Adolf ze Schwarzenbergu rozhodl nechat obrazy převézt do bezpečí. Putovaly až do Kanady a poté do muzea v Rakousku.

Po řadě jednání se stávajícími majiteli získala Ludmila Ourodová z NPÚ souhlas s pořízením jejich kopií. Kopie budou zavěšeny v původních, dnes zrestaurovaných rámech, které nemohly být pro svou velikost odvezeny společně s obrazy a zůstaly po celá léta uloženy na půdě zámku. Návrat pláten na zámek Ohrada je bezpochyby velmi významnou událostí, protože jsou nedílnou součástí interiéru. A na jako takové by se na ně mělo i nahlížet.

Náhledové foto: Protext

Zdroj: Vzácná Hamiltonova plátna se vrací na lovecký zámek Ohrada | Protext – PR služby ČTK

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.