Město Kutná Hora nabízí skutečný skvost: Chrám svaté Barbory

Chrám svaté Barbory

Jednou z nejkrásnějších gotických památek na území České republiky je bezesporu Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Tento římskokatolický filiální kostel představuje zcela unikátní stavbu, kterou byste, ač třeba nepatříte mezi milovníky památek sakrálního charakteru, určitě navštívit. Pětilodní gotická katedrála má totiž určitě jak z hlediska své historie výstavby, tak i výzdoby interiéru co nabídnout. Buďme tedy konkrétní a na jednotlivé detaily se soustřeďme poněkud podrobněji.

Unikátní důvod výstavby katedrály

Poměrně specifický byl zejména důvod stavby Chrámu sv. Barbory, jíž se město Kutná Hora může právem pyšnit. Nejednalo se totiž o popud ze strany církevních institucí, ale chtěli jej mít bohatí měšťané Kutné Hory. Původně měla stavba ostatně status kaple a až později dostála svými rozměry katedrále. Konkurovat může velmi směle i slavnému pražskému chrámu Sv. Víta. V dobách minulých si často obě města i z architektonického pohledu konkurovala. K zapsání této katedrály do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví došlo v roce 1995.

Střípky z historie stavby

Historie výstavby chrámu je velmi pestrá a hluboká. Vše započalo již v roce 1388. Právě tehdy dosáhla stavba délky lodi, kterou má dodnes. Stavělo se v mnoha etapách a k dokončení celého procesu došlo až v roce 1558. Do značné míry bylo vše spjato i s doly na stříbro, které se v minulosti v okolí Kutné Hory hojně těžilo. V roce 1626 dostali kostel jezuité, kteří v jeho blízkosti vybudovali kolej. V historii i vyhořel, což deklarují i barokní prvky, které u něj najdeme. Co se týká architektů, velkou měrou se na konceptu chrámu podílel zejména Jan Parléř, syn svého slavného otce Petra. Z dalších jmenujme Matěje Rejska či Benedikta Rieda.

Skvostný interiér

Hlavní i příčné lodi jsou obepjaty arkádami takzvaných zalomených oblouků. V hlavní lodi zaujme již jen klasická gotická žebrová klenba, která je velmi podobná té, jež se nachází ve Vladislavském sále Pražského hradu. Moc hezké jsou i barokní prvky z dílny Jana Santiniho. Podívejte se určitě i na krásné pozdní gotické pastoforium. Skvostné jsou i fresky jako Vidění Tiburtské Sybily či Ukřižování

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.