Mladoboleslavský hrad navazuje na raně středověké hradiště, které na jeho místě stálo už v 10. století

Mladoboleslavský hrad

Název Mladá Boleslav vyvolává dojem, že historie města není příliš dlouhá. Přitom opak je pravdou. Už v mladší době bronzové tu stálo hradiště, které obývali lidé lužické kultury. Přelom 10. a 11. století byl pak ve znamení vybudování přemyslovského hradiště, jehož možným zakladatelem byl kníže Boleslav II. Do této doby se datují také počátky Mladoboleslavského hradu.

Mladoboleslavský hrad

Nad soutokem dvou řek, Klenice a Jizery, na ostrožně se tyčí impozantní Mladoboleslavský hrad. V současnosti ho najdeme v husté městské zástavbě, přímo pod ním pak vedou silnice Ptácká a Nádražní. Hrad, respektive přemyslovské hradiště dostalo jméno po některém knížeti Boleslavovi. V té době bylo nutné ho odlišit od již existující Staré Boleslavi, ležící na řece Labi. Tu dnes najdeme jako součást souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Nové přemyslovské hradiště

Novému přemyslovskému hradišti se tedy začalo říkat Mladá Boleslav. V polovině 13. století byl založený královský hrad, jenž byl v držení Přemyslovců až do 14. století. Potom se jeho majitelé stali pánové z Michalovic, ještě později Tovačovští z Cimburka a Krajířové z Krajsku. Každý z hradních majitelů mu přestavbami vtiskli novou podobu. Postupně ale hrad ztrácel funkci sídla. Po skončení třicetileté války se stal levným zdrojem stavebního materiálu a stávala se z něho ruina.

V polovině 18. století se na Mladoboleslavský hrad usmálo štěstí, protože se dostal do majetku rakouského státu a ten ho přebudoval na kasárna. Vzhled, který v té době hrad dostal, je viditelný i v současnosti. Hrad během přestavby přišel o cenné architektonické detaily, což je z historického hlediska velká škoda.

Za druhé světové války hrad sloužil pro židovské obyvatelstvo jako internační centrum před tím, než bylo transportováno do koncentračních táborů. Toto připomíná Pamětní deska židovským spoluobčanům na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.

Foto: Alena Kalová 

Muzeum Mladé Boleslavi

Mladoboleslavský hrad nyní slouží jako Muzeum Mladé Boleslavi. Jeho historie se začala psát už v 80. letech 19. století. Seznámit se v něm můžete se stálými expozicemi Dary lesů, luk a bažin o zpracování přírodních materiálů, Venkov v proměnách času přibližuje život v regionu v 19. a v 1. polovině 20. století. Zajímavá je také výstava Barokní dílna rodiny Jelínků, jež představuje soubor dřevěných plastik. Pravidelně se tu konají další výstavy. Aktuálně jsou na hradě k vidění denáry, pražské groše, dukáty i tolary, jež reprezentují české mincovnictví.

Zdroj: https://www.muzeummb.cz/o-muzeu/, Mapy.cz

Mladoboleslavský hrad. Náhledové foto: Alena Kalová

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.