Na které renesanční památky můžeme být pyšní?

Litomyšl

Renesance je mimořádně známým uměleckým stylem, který začal v italské Florencii a odtud se rozšířil do celé Evropy. Mezi nejvýznamnějšími renesančními památkami objevíte oblíbený Český Krumlov, ale i místa, o kterých jste dosud neslyšeli.

1. Zámek Litomyšl

Nádherná renesanční stavba s více než 400 let dlouhou historií. Nejstarší autentická zmínka o hradu na místě dnešního zámku se nachází v Kosmově kronice české a pochází z roku 981. Na renesanční královské sídlo byl hrad přestavěn v letech 1568-1581 Vratislavem II. z Pernštejna.

Fasáda hradu je opatřena bohatou sgrafitovou výzdobou. V roce 1797 zde bylo postaveno zámecké divadlo. V roce 1962 byl litomyšlský zámek zapsán jako národní kulturní památka a v roce 1999 byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

2. Zámek Moravská Třebová

Nejzásadnější renesanční perla střední Evropy se nachází v pardubickém regionu na místě prvního hradu založeného ve 13. století. Zámek Moravská Třebová byl v rámci českých zemí prvním, který obsahoval renesanční prvky. Na počátku 17. století nechal Ladislav z Boskovic rozšířit zámek o tři manýristická křídla s nádhernými arkádami. V době svého největšího rozkvětu byl hrad přezdíván moravskými Aténami, protože byl důležitým střediskem řemesel a vzdělanosti. Na nádvoří jsou speciální sluneční hodiny, které tvůrci vytesali do pískovcových bloků.

3. Zámek Opočno

Původně gotický hrad ze 14. století prošel v průběhu času různými stavebními úpravami. Některé byly zásadní kvůli požárům, které ovlivnily stavbu, jiné kvůli rozšíření panství. Nejzásadnější vliv na podobu opočenského zámku měl Zdeněk Trčka z Lípy, který nechal v letech 1560-1567 přistavět dvě renesanční křídla, i kostel Nejsvětější Trojice s rodovou hrobkou. Dvacáté století prověřilo rozsáhlé opravy arkád, přepracování dýh a přestavbu vnitřku.

Součástí opočenského zámku je pivovar, úřednický dům, hospodářské budovy, jízdárna, obrazárna, děkanský úřad a zasedací síň. Roku 1602 zde byla vybudována i zahrada s altány, mosty či čínský pavilon.

4. Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle
Foto: Pixabay

Pokud máte chvilku času, navštivte Kratochvíli. V krásné scenérii obklopené lesy a pastvinami nedaleko Netolic objevíte letohrádek Rožmberků. Areál je obehnaný kamennými zdmi a upoutá vás svým uspořádaným kultivarem. Tuto vynikající renesanční památku nechal v letech 1583-1589 postavit Vilém z Rožmberka, jehož záměrem bylo vybudovat v areálu statku Leptáč honitbu připomínající italské statky. Protože stavba musela být postavena na podmáčeném terénu, musely být provozovny zpevněny dřevěnými piloty.

5. Letní královské sídlo královny Anny v Praze

Extravagantní letní královské sídlo v renesančním slohu stojí v královské zahradě Pražského hradu. Jak název napovídá, letní královskou rezidenci nechal postavit Ferdinand I. Habsburský pro svou vyvolenou choť Annu Jagellonskou. Bylo postaveno v letech 1538-1565. Šokující je, že Anna Jagellonská se královského sídla nikdy nedočkala, zemřela v roce 1547. Dlouhá doba výstavby byla způsobena požárem Pražského hradu v roce 1541. Před budovou se nachází Zpívající fontána.

6. Měšťanské domy ve Slavonicích

I my si renesanci spojujeme se zkrášlenými měšťanskými domy. Na jihu Čech, 35 kilometrů od Jindřichova Hradce, leží Slavonice. Původně malá osada byla založena Vítkovci během 12. století. Přemysl Otakar II. si vyžádal, aby kolem Slavonic byly vybudovány hradby. Ve 14. století se osada rozšířila, takže na východní a západní straně města mohla vzniknout dvě tržiště. Památné domy jsou dodnes chráněny, takže jedinečnou atmosféru středověkého města můžete nasát i dnes.

7. Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda
Foto: Wikimedia commons. Martina264 , https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Letohr%C3%A1dek_Hv%C4%9Bzda_v_Praze-Liboci.JPG#/media/File:Letohr%C3%A1dek_Hv%C4%9Bzda_v_Praze-Liboci.JPG

Tuto vskutku pozoruhodnou stavbu ve tvaru šesticípé hvězdy naleznete v oboře Hvězda. Renesanční královské letní sídlo Hvězda bylo postaveno v letech 1555-1556 za rakouského arcivévody Ferdinanda II. V roce 1620 se zde odehrála bitva na Bílé hoře.

Zámek Hvězda sloužil ve své době jako příležitostný zámek s možností honitby v přilehlém zábavním areálu. Budova měla původně cennou měděnou střechu. Přibližně sto let od roku 1779, současně s vyhlášením Josefa II., sloužilo letní královské sídlo jako mírová prachárna. Od roku 1962 je renesanční budova zařazena do seznamu národních kulturních památek.

Zdroje info: kudyznudy.cz, cestujme.cz

Náhledové foto: Pixabay