Na výlet do malebného podhůří Šumavy: Hrad a zámek Klenová

Asi dva kilometry od Janovic nad Úhlavou stojí na stejnojmenném kopci hrad a zámek Klenová. Už ve 13. století střežil obchodní cestu, která vedla ze Železné rudy do Bavorska. Jeho založení je spojeno s rodem pánů z Klenového, kteří zde sídlili až do poloviny 16. století. Hrad je také rodištěm významného renesančního cestovatele, spisovatele a hudebního skladatele. Co zde na vás čeká při návštěvě této architektonické pamětihodnosti?

Přibík z Klenového a Janovic

Hrad Klenová si nechali postavit pánové z Klenového. Bylo to v období, kdy hrady měly obrannou a strážní funkci, což byl i případ Klenové. Z této doby pochází zachovalá spodní část severní zdi paláce a hranolová věž, jež se nachází v nejzápadnější části hradního areálu. Okolo hradu byl vykopán příkop, jenž je dosud patrný. Tedy až na prostor v okolí zámku. Nejzachovalejší část zříceniny vznikla v době vlády Václava IV. V letech 1420 až 1465 byl vlastníkem hradu Přibík z Klenového a Janovic, jenž se jako český šlechtic přidal na stranu vojska Táborského svazu, a stal se dokonce hejtmanem ve Stříbře. Bojoval také na straně panské jednoty u Lipan a později se postavil proti králi Jiřímu z Poděbrad. Své sídlo, hrad Klenová, posílil dalšími obrannými prvky.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Pánové z Klenové měli hrad Klenová v držení do poloviny 16. století. Poté se dalším majitelem stal český šlechtic Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, jenž zastával funkci vysokého úředníka ve službách císaře. Na Klenové se narodily jeho děti, mezi nimi i Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jehož z historie známe jako cestovatele do Svaté země a Egypta, hudebního skladatele a spisovatele a také jako jednoho z českých pánů, kterým byla sťata hlava katem Janem Mydlářem na Staroměstském náměstí v roce 1621.

Hrad Klenová. Foto: Alena Kalová

Hrad od 19. století do současnosti

Od 17. století hrad Klenová postupně chátral. V roce 1832 zdejší panství koupil hrabě Josef Stadion-Warthausen, jenž si v prostoru jižního opevnění nechal vybudovat zámek v novogotického slohu. Hradní ruina pak tvořila romantickou kulisu. Hrabě Stadion dal upravit vyhlídkové terasy a opravit hranolovou věž. Zámek ale nedržel dlouho, protože ho stavební práce nejspíš finančně vyčerpaly. Pak se na hradě a zámku Klenová majitelé poměrně často střídali. V soukromém vlastnictví byla památka do roku 1951 a od roku 1963 tu byla zřízena galerie výtvarného umění.

Hrad a zámek Klenová je návštěvníkům otevřen od úterý do neděle, v čase od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin. Plné vstupné stojí 90 korun, snížené 50 korun a zahrnuje prohlídku hradu, stálé expozice v přízemí zámku. Prohlídka s průvodcem trvá asi 40 minut.

Zdroj: https://www.gkk.cz/cs/pro-navstevniky/hrad-a-zamek/, mapy.cz

Hrad Klenová. Náhledové foto: Alena Kalová

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.