Náměšť na Hané: Čekají tu na vás Dolní a Horní zámek a zřícenina hradu

Patnáct kilometrů západně od Olomouce se nachází malebný městys Náměšť na Hané, který by neměl uniknout zvídavým turistům a milovníkům historických pamětihodností. V krajině, kde se úrodná hanácká rovina začíná zvedat do Drahanské vysočiny, byl totiž v minulosti nejprve vybudován hrad, posléze tvrz, ze které se přestavbou stal klasicistní zámek. Městys je dostupný i vlakem, takže šotoušové si zde také užijí řadu zážitků.

Hrad v Náměsti na Hané

Na pravým břehem potoka Šumice na ostrohu byl už ve 13. století vybudován hrad. Stával nedaleko vsi, jež nesla název Kapounov. Dnes se této oblasti říká Na hradě. Za husitských válek se stal základnou moravského šlechtice Ctibora Tovačovského z Cimburka, jenž vykonával mimo jiné funkci zemského sudího na Moravě. Byl také moravským zemským hejtmanem a nejvyšším kancléřem Království českého. Jeho zásluhou byla v roce 1480 zavedena pro zápis do Moravských zemských desek čeština místo latiny. Historiky je vysoko hodnocený jako státník, právník, literát i budovatel.

Zřícenina hradu v Náměšti na Hané. Foto autor: Michal Maňas. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namest_na_Hane_Castle.jpg

Hrad v Náměšti na Hané přestal plnit svou funkci v průběhu 16. století, kdy byl opuštěný. Majitelé si jako své šlechtické sídlo a centrum náměšťského panství vybrali tvrz na místě dnešního Dolního zámku. Od 18. století byl hradní zdi rozebrány na stavební materiál. Do dnešní doby zůstaly zachované jen zbytky zdiva a příkopy.

Dolní zámek v Náměšti na Hané

Na město povýšil vesnici Náměšť na Hané Jan Lucemburský. Ve stejné době, asi okolo roku 1371, tu stávala tvrz, jejímž majitelem byl i Parcifal z Náměště. On byl tím, kdo pečetil tzv. stížný list do Kostnice proti upálení mistra Jana Husa. Tvrz byla starší než hrad. V 16. století byla přebudována na menší renesanční zámek, kterému se v 18. století dostalo barokní podoby. Když se jeho majitelem stal Ferdinand Harrach, přestavěl Dolní zámek na manufakturu a sladovnu. A pro účely svého sídla si nechal postavit tzv. Horní zámek.

Horní zámek v Náměšti na Hané

Horní zámek byl vybudován v barokním slohu a měl plnit funkci reprezentačního rodového sídla, protože hrabě Ferdinand Harrach zastával na vídeňském císařském dvoře významné funkce. Vybudován byl nejspíš v letech 1763 až 1767. Po Ferdinandově smrti se stala majitelkou zámku jeho dcera Marie Rosa Harrachová, provdaná kněžna Kinská. V držení rodu Kinských byl zámek až do roku 1916, kdy ho koupil olomoucký velkoobchodník František Otáhal, výhradní zástupce Vítkovických železáren pro Moravu. Ten nechal zámek a zámecký park po první světové válce zmodernizovat. Tato podoba zámku se dochovala do současnosti.

Horní zámek je přístupný veřejnosti, která si tu může prohlédnout hned čtyři prohlídkové trasy – reprezentační prostory, knihovnu, přízemí zámku, obytné prostory v prvním patře, sbírku arcibiskupských kočárů, zámeckou kapli nebo pozůstatky nedalekého středověkého hradu.

Zdroj: https://www.zamek.namestnahane.cz/; https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9B%C5%A1%C5%A5_na_Han%C3%A9_(hrad)

Horní zámek v Náměšti na Hané. Náhledové foto autor: Palickap; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1m%C4%9B%C5%A1%C5%A5_na_Han%C3%A9,_z%C3%A1mek_1.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.