Národní park: Samosprávy národních parků dělají obcím často naschvály – nepustí dovnitř ani účastníky mší

Když se řekne národní park, vybaví si většina z nás kus nedotčené přírody a vůbec krásné místo pro relax. Starostové obcí, které (byť třeba jen částečně) leží na území jakéhokoliv parku si však podobnou idylku rozhodně nepochvalují.

Problémem pro obce na území národních parků totiž není jen mediálně známý kůrovec, ale něco mnohem horšího – obtížná komunikace mezi municipalitami, správou parků a ministerstvem životního prostředí.

Má zájem přírody vždy přednost před lidmi?

„Je to velice romantická představa, že v národním parku by mělo zůstat vše bez zásahu a že příroda si poradí, ale tady reálně existují obce, které jsou tu staletí a jejichž obyvatelé tu vždy žili v úzkém kontaktu s přírodou a uměli v sousedství divoké přírody hospodařit. V současnosti je to tak, že pokud má obec část katastru na území národního parku, má prakticky znemožněno nakládat se svým majetkem a zajistit svůj přiměřený rozvoj,“ říká Jiřina Kraliková, předsedkyně Svazu šumavských obcí a starostka městyse Strážný.

Foto: Pixabay

Na potíže odkazuje i Jana Hrazánková, starostka další šumavské obce Borová Lada. Své tvrzení dokládá čerstvou zkušeností, kdy správa parku neumožnila na rozdíl od předcházejících let vjezd účastníkům každoroční mše na starém německém hřbitově v katastru její obce. „Je to jeden den v roce, sbližuje to národy, jezdí sem Češi i Němci, většinou starší lidé. Z parkoviště v obci je to pět kilometrů. Vždycky v den mše byl pro její účastníky vjezd volný, najednou to z české strany nejde. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale působí to jako naschvál,“ říká.

Kůrovec je také velkým tématem

Ovšem vrátit se musíme i k problematice kůrovcové kalamity, jež naše národní parky sužuje už delší dobu. I k té se starostové často vyjadřují. „U nás to došlo tak daleko, že máme kvůli přístupu správy parku zničených mnoho hektarů našeho hospodářského lesa,“ říká František Moravec, starosta obce Staré Křečany, která leží v oblasti NP České Švýcarsko. „Správa NPČŠ neplní své původní přísliby. Nevytvořila tzv. pufrační zóny pro ochranu lesů sousedních vlastníků. Neprovádí slíbené bezpečnostní těžby kolem turistických tras. Naopak řadu z nich uzavírá, včetně cyklotras a hipotras. Desítky kilometrů nelze využívat. Obáváme se dopadu na cestovní ruch. Estetika a průchodnost krajiny dramaticky utrpěla,“ doplňuje Jan Kolář, starosta Krásné Lípy. A co si o situaci v národních parcích myslíte vy?

Zdroj: Starostové obcí v národních parcích volají po rozumném přístupu a smysluplné ochraně životního prostředí | Protext – PR služby ČTK, https://zakrasnejsivimperk.cz/?s&paged=15

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.