Naučnou stezkou z města Kdyně na zříceniny hradů Rýzmberk, Nový Herštejn i rozhlednu Koráb

V okrese Domažlice je město Kdyně druhé největší. Leží na pomezí Švihovské a Všerubské vrchoviny v místech, kde se ze Šumavy stává Chodsko. Zde se v minulosti lidé věnovali přádelnictví a tkalcovství, o čemž je možné se přesvědčit v kdyňských muzeích. Příjemná procházka zdejší přírodou vás zavede na zříceniny hradů, které pamatovaly dobu Karla IV.

Kdyně – bývalé centrum textilní výroby

Víte, že se v polovině 19. století ve Kdyni nacházel největší průmyslový závod celého Plzeňska? Byla jím původně textilní manufaktura, založená roku 1678.

Z kdyňských pamětihodností stojí za pozornost kostel svatého Mikuláše. Nejstarší zprávy o něm pocházejí ze 14. století, v 18. století byl přestavěn a rozšířen, jeho věž zvýšená a opatřená cibulovitou bání.

Neméně zajímavou je synagoga ve Kdyni, postavená na počátku 60. let 19. století v historizujícím, novorománském slohu. Patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu v Plzeňském kraji. Po druhé světové válce sloužila jako modlitebna církve husitské. V současné době je v ní muzeum, jenž dokumentuje historii města Kdyně.

Muzeum Přihraničí ve Kdyni

Pokud se budete chtít nalokat historických údajů od vývoji Kdyňska od pravěku po současnost, pak zamiřte do Muzea Příhraničí. Jeho mohutná vstupní vrata oddělují lidnatou ulici od odpočinkového parku, a vytvářejí tak vhodné prostředí pro vstup do minulosti. Expozice vás seznámí s pravěkým životem, uvidíte pravěkou chýši, pohřební mohylu i připomínku bitvu husitů u Domažlic. Setkáte se s nejrůznějšími řemeslníky i továrními stroji. Součástí výstavy jsou i moderní dějiny spojené s vylidněním pohraničí, železnou oponou.

Synagoga Kdyně: Foto: Autor: Karel Vovsík, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagoga_ve_Kdyni.JPG

Za poznáním zajímavostí Kdyňska

U Muzea Příhraničí začíná naučná stezka Za poznáním zajímavostí Kdyňska, která vede na zříceninu hradu Rýzmburk, Podzámčí, hradiště Příkopy, zříceninu hradu Nový Herštejn, rozhlednu Koráb a končí u kostela svatého Mikuláše ve Kdyni. Její délka je 11 kilometrů.

  • Zřícenina hradu Rýzmberk je od Kdyně vzdálena necelé tři kilometry. Z původně rozsáhlého gotického hradu se dochovaly části hradeb s baštami, rozeznatelné příkopy, zbytky staršího paláce s podzemními sklepy. Jeho zánik souvisí nejspíš s nařízením císaře Ferdinanda III. o zničení některých hradů.
  • Hrad Nový Herštejn založil v první polovině 14. století Bušek II. z Velhartic, jenž měl na dvoře Karla IV. významnou úlohu. Dnes je z něho už jen zřícenina, dochoval se například donjon, a to do výšky druhého patra. V západním cípu stojí torzo čtverhranné věže. Hradní vrch včetně zříceniny je chráněný jako přírodní rezervace Herštýn.
  • Rozhledna Koráb má ocelovou konstrukci 50 metrů vysokou. Z plošiny ve výšce 29 metrů je vidět Domažlicko, Šumava, Český les i Brdy. A když budete mít štěstí a dobrou viditelnost, tak možná spatříte i vrcholky Alp.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-za-poznanim-mistnich-zajimavosti-kdynska/; https://www.kdynsko.cz/turistika/

Hrad Rýzmberk: Náhledové foto: Autor Jik jik, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ryzmberk_3.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.