Naučnou stezkou Údolí Říčky po stopách lovců mamutů

Moravský kras je vděčným cílem výletníků. Nejsou to jen zdejší jeskyně, které lákají k návštěvě. Projít se lze i po naučných stezkách, jež seznamují s krajinou a jejími přírodními zajímavostmi. Jedna taková stezka vás provede lokalitou Hádek, jež se nachází východně od obce Ochoz u Brna. Jmenuje se naučná stezka Údolí Říčky a prochází mimořádně cenným krasovým územím s podzemními i nadzemními krasovými jevy.

Lokalita Hádek a počátek naučné stezky

Naučná stezka dostala název podle potoka Říčky, který vytéká z Hádeckého potoka. Vstupní branou na stezku je obec Ochoz u Brna, jež lež v Drahanské vrchovině. Poprvé se o ní píše v roce 1237. Prohlédnout si zde můžete barokní kostel svatého Václava, jenž byl vybudován v 17. století na místě původní gotické kaple. Dva a půl kilometru od kostela se nachází lokalita Hádek s rybníkem a pláží, využívanou v létě ke koupání. Za pozornost stojí Hádecké propadání a Hádecká estavela, což je krasový jev podobný závrtu. Za rybníkem vstoupíte do přírodní rezervace Údolí Říčky, projdete okolo nepřístupné Ochozské jeskyně a údolím potoka až k vývěrům Říčky.

Hádecký rybník. Foto: Gortyna, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A1deck%C3%BD_rybn%C3%ADk.JPG

Jeskyně Pekárna

Z rozcestí pod Ochozskou jeskyní vede odbočka okolo propadání potoka k rozcestí pod jeskyní Pekárna, která je přístupná. Dostanete se do ní po schodech modře značenou odbočkou. Jeskyně je významné archeologické naleziště. Jeskyni tvoří 64 metrů dlouhá chodba, jež je až na konec osvětlena denním světlem. Výzkumy prokázaly osídlení jeskyně v období od paleolitu až po neolit, dobu bronzovou a dobu halštatskou. Zajímavé jsou  zejména rytiny na koňských žebrech, na provrtaném parohu. O jeskyni Pekárna je zmínka i v knize Lovci mamutů od Eduarda Štorcha.

Kaprálův Mlýn

Naučná stezka Údolí Říčky končí na turistickém rozcestí jižně od Kaprálova mlýna. Původně to býval vodní mlýn, který svému účelu sloužil už v 18. století. V současné době ho vlastní skautské hnutí Junák, který ho využívá pro své účely. Konají se zde přírodovědné a ekologické programy, celoročně v mlýnu funguje lesní mateřská školka.

Celková délka naučné stezky Údolí Říčky je i s odbočkami čtyři a půl kilometru, na trase je umístěno devět informačních tabulí, kde se seznámíte s archeologickými zajímavostmi a údaji o zdejší přírodě. Ideální doba k návštěvě stezky je od jara do podzimu, když tu neleží sníh.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-udoli-ricky/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_%C3%9Adol%C3%AD_%C5%98%C3%AD%C4%8Dky

Jeskyně Pekárna. Náhledové foto: Dezidor, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeskyn%C4%9B_Pek%C3%A1rna.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.