Nejkrásnější město Jeruzalém: Nechejte se okouzlit historií

Jeruzalém

Najděte to místo, kde se setkávají náboženství, a kde věrní věřící a nevěřící se mohou tváří v tvář setkat s náboženstvím. V čem spočívá jeho úcta a hodnota a co by vám při jeho zkoumání nemělo uniknout?

Olivetská hora

Olivová hora neboli Olivetská hora hraje v životě židovských věřících obrovskou roli – předpokládá se totiž, že z ní přijde Spasitel a cestou do Jeruzaléma vzkřísí mrtvé. Z tohoto důvodu jsou zbožní lidé již od středověku pohřbíváni na západním svahu hory, kde byl vybudován největší židovský hřbitov na světě. Hora je navíc zajímavá tím, že na jejím úpatí se nachází Getsemanská zahrada, kam údajně chodil Ježíš Kristus a kde byl ukřižován. Národní park Emek Curim na severovýchodním úpatí hory – je oblíbená zejména pro olivy a jeskyně, které se zde nacházejí.

Chrámová hora

Svatá hora je nejvýznamnějším turistickým místem v muslimské čtvrti. Díky svému oblouku je nepřehlédnutelná. Judaismus hlásá, že se zde nachází základní místo světa. Také zde údajně přebývá Bůh, který zde stvořil Adama. Rovněž zde Abraham dokázal svou víru v Boha.

Skalní dóm

Foto: Pixabay

Přestože jeho historie sahá stovky let do minulosti, poslední podoby se dočkal až v 90. letech 20. století, kdy jordánský král věnoval 80 kilogramů zlata na pozlacení kopule. Stejně jako oblouk je i vnitřek úžasný – vládne mu mozaiková dekorace s arabskými rytinami, s citáty z koránu. Od roku 2000, kdy došlo k povstání známému jako druhá intifáda, je Skalní dóm pro muslimy nepřístupný.

Vchod do Jaffy

V Jeruzalémě vás ohromí množství hradeb a bran. Ty, které jsou zde k vidění dnes, pocházejí ze 16. století, jedna z 19. století. Tou nejvýznamnější, vstupní do starobylého města, je Jaffský vjezd neboli Davidova brána. Zleva za vchodem objevíte křesťanskou čtvrť, rovně se dostaneme do muslimské čtvrti a doprava za Davidovou citadelou je arménská čtvrť. Přes ni lze přijít do židovské čtvrti.

Lví brána

Lví brána neboli brána Štěpána, který byl ukamenován v její blízkosti. Uvidíte na něm nakreslené tvory – zatímco někteří tvrdí, že jsou to lvi, jiní tvrdí, že jsou to panteři. Ať tak či onak, brána je pro křesťany obzvláště zajímavá, protože zde údajně začínalo konečné putování Ježíše Krista. Mezi další brány patří Nová brána, Herodova brána, Zlatá brána, Sijónská brána a Hnojná brána.

Chrám Božího hrobu

Nejdůležitější křesťanská památka, nazývaná Chrám Božího hrobu, se nachází ve Starém městě, na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu, kde byl zabit Ježíš Kristus. Kostel je od 4. století významným poutním místem a může být hlavním cílem mnoha hostů Jeruzaléma. Původní bazilika se zde nacházela ve 4. století, od té doby byla stavba několikrát spravována.

Via Dolorosa

Foto: Pixabay

V rámci starobylého města se nachází také Via Dolorosa, cesta, po které Ježíš Kristus nesl svůj kříž na cestě ke svému skonu. Velká část cesty vede muslimskou čtvrtí.

Davidova věž

Davidova věž
Foto: Pixabay

Citadela zvaná Davidova věž se nachází nedaleko Jaffské brány a její historie sahá až do 2. století př. n. l. Za dobu své existence byla mnohokrát zničena dobyvateli a znovu obnovena. Její nejvýznamnější část je archeologickým nalezištěm s památkami z doby před 2 700 lety a galerií, která vypovídá o 4 000 letech historie Jeruzaléma od počátečního kanaánského města až po pokročilou dobu.

Zeď nářků

Foto: Pixabay

Zeď nářků neboli Západní zeď představuje pozůstatky vnější stěny jeruzalémské svatyně, zdevastované v roce 70. V současnosti je nejposvátnějším židovským místem. Tuto část města však obdivují jedinci z celého světa, a nejen židovští poutníci. Zvykem je sepsat svou prosbu na kousek papíru a vložit ji mezi kameny.

Zdroje info: mundo.cz, radynacestu.cz

Náhledové foto: Pixabay