Nejvyšší hora Evropy se za poslední dva roky „smrskla“ o 2 metry – je nejnižší v novodobé historii

Nejvyšší hora Evropy se za poslední dva roky „smrskla“ o 2 metry – je nejnižší v novodobé historii. Tento objev vyvolal obavy odborníků a ekologů, kteří jej považují za potenciální známku dopadu měnícího se klimatu na nejznámější vrchol světa.

Zmenšující se výška Mont Blancu

Mont Blanc, v italštině známý také jako „Monte Bianco“, je nejvyšší vrchol Alp a západní Evropy. Již dlouho je symbolem přírodních krás, dobrodružství a náročného výstupu pro horolezce po celém světě. Nedávná měření, která provedl tým geodetů z Horního Savojska pomocí dronů, jsou překvapivá. V roce 2021 byla zaznamenána oficiální výška hory 4 807,81 m, což je téměř o metr více než při posledním měření v roce 2023, kdy byla naměřena výška 4 805,59 m. Tento pokles o 2,2021 metru během dvou let je skutečně významný a vyvolal pozdvižení.

Inspektor Denis Borrel označuje rok 2023 za „výjimečný“ pro Mont Blanc. Upozorňuje, že hora ztratila „3 500 metrů krychlových ledu a sněhu ve srovnání s měřením z roku 2021“, což zhruba odpovídá objemu olympijského plaveckého bazénu. Takto výrazný úbytek, zejména ve srovnání s předchozími měřeními, je důvodem k obavám.

Foto: Pixabay

Děsivé, ale možná ne tak moc

Luc Moreau, glaciolog ze Chamonix, zdůrazňuje, že ledová pokrývka Mont Blancu vždy kolísala v důsledku různých faktorů. Zdůrazňuje, že „ledová pokrývka na evropském vrcholu má tendenci se měnit v závislosti na větru a srážkách“. Tyto přirozené výkyvy nemusí nutně odrážet globální změny klimatu. Klimatické podmínky na Mont Blancu se spíše podobají polárnímu prostředí, které vykazuje své vlastní jedinečné zákonitosti.

Měření výšky Mont Blancu je navíc samo o sobě složitým úkolem. Výška vrcholu sezónně kolísá v důsledku hromadění a tání sněhu a ledu. V posledních několika desetiletích byl od roku 2001 pozorován menší sestupný trend o přibližně 15 až 20 cm ročně. K vyvození smysluplných závěrů o možných dopadech globálního oteplování v tak vysoké nadmořské výšce (4 800 m) je však zapotřebí zhruba 50 let sběru dat. Denis Borrel k tomu dodává, že „i když v okolí zasněženého vrcholu Mont Blancu pozorujeme mírný klesající trend, k vyvození závěrů o možném globálním oteplování v této nadmořské výšce je třeba zhruba 50 let měření“.

Změna klimatu a Mont Blanc

Je nepopiratelné, že klimatické změny ovlivňují alpské oblasti. Ledovce po celém světě ustupují a teploty se zvyšují. Mont Blanc, ačkoli je ikonickým symbolem přírody, není vůči těmto změnám imunní. Přesto je nutné si uvědomit, že změny jeho výšky a ledové pokrývky nemusí být nutně přímým ukazatelem globálního oteplování.

 

Zdroj: https://www.theguardian.com/environment/2023/oct/05/mont-blanc-height-peak-shrinks, https://www.bulletin2022.cz/

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.