Nejžádanější pracovní místa v Německu

Práce v Německu

Nejžádanější pracovní místa v Německu

Německo je proslulé nejen svou silnou ekonomikou, ale také stálou poptávkou po kvalifikované pracovní síle. Na neustále se měnícím trhu práce vynikají některé profese rostoucí poptávkou a atraktivními možnostmi kariéry. Zkoumání nejžádanějších profesí v Německu nabízí cenný přehled o současných trendech a slibných kariérních vyhlídkách v této zemi.

1. IT inženýr

S rozvojem digitální transformace nebyla potřeba IT inženýrů v Německu nikdy větší. IT inženýři jsou zodpovědní za vývoj, údržbu a optimalizaci IT systémů. Průměrný roční plat IT inženýra v Německu se pohybuje kolem 60 000 až 70 000 eur v závislosti na zkušenostech a oblasti působnosti.

2. Sestra

Zdravotnictví v Německu se neustále rozšiřuje, což vede k rostoucí poptávce po kvalifikovaných zdravotních sestrách. Práce v Německu blízko hranic nabízí francouzsky mluvícím zdravotním sestrám jedinečnou příležitost podílet se na renomovaném systému zdravotní péče a zároveň být blízko domova. Zdravotní sestry v Německu mohou v závislosti na svých zkušenostech a lokalitě očekávat průměrný roční plat ve výši přibližně 40 000 až 50 000 eur.

3. Technik v automobilovém průmyslu

Německý automobilový průmysl je jedním z největších na světě, což vytváří vysokou poptávku po kvalifikovaných automobilových technicích. Tito odborníci jsou zodpovědní za servis, opravy a údržbu vozidel. Práce v Německu v blízkosti hranic nabízí francouzsky mluvícím automobilovým technikům možnost pracovat v dealerstvích nebo specializovaných dílnách. Průměrný roční plat automobilového technika v Německu se pohybuje kolem 35 000 až 45 000 eur v závislosti na zkušenostech a kvalifikaci.

4. Elektrotechnický inženýr

V souvislosti s přechodem na obnovitelné zdroje energie a rostoucí poptávkou po ekologických technologiích jsou elektrotechnici v Německu velmi žádaní. Jsou zodpovědní za návrh, realizaci a údržbu elektrických systémů. Práce v Německu nedaleko hranic nabízí francouzsky mluvícím elektroinženýrům příležitost přispět k přechodu země na energetiku. Průměrný roční plat elektroinženýra v Německu se pohybuje kolem 55 000 až 65 000 eur v závislosti na zkušenostech a odvětví.

5. Vývojář softwaru

Rostoucí poptávka po inovativních softwarových řešeních v různých odvětvích vede v Německu k vysoké poptávce po softwarových vývojářích. Jejich úkolem je navrhovat, vyvíjet a udržovat software přizpůsobený konkrétním potřebám podniků.

Jednou z výhod této profese je, že ji lze vykonávat z domova, což vám poskytuje velkou mobilitu. Pokud patříte mezi dobrodruhy, můžete pracovat při prohlídce památek v minivanu nebo obytném voze.

Průměrný roční plat softwarového vývojáře v Německu se pohybuje mezi 50 000 a 60 000 EUR v závislosti na zkušenostech a specializaci.

6. Doktor

Vzhledem ke stárnutí populace se potřeba kvalifikovaných lékařů v Německu neustále zvyšuje. Lékaři jsou zodpovědní za diagnostiku, léčbu a sledování pacientů. V průměru může lékař v Německu očekávat roční výdělek mezi 80 000 a 120 000 EUR v závislosti na své specializaci a zkušenostech.

7. Strojní inženýr

Vzhledem k tomu, že výroba je hlavním pilířem německého hospodářství, jsou strojní inženýři nezbytní pro konstrukci a optimalizaci zařízení a strojů. Průměrný roční plat strojního inženýra v Německu se pohybuje mezi 55 000 a 70 000 EUR v závislosti na zkušenostech a odvětví.

8. Datový analytik

S rozvojem datové analýzy a datové vědy je v Německu vysoká poptávka po datových analyticích. Jejich úkolem je analyzovat a interpretovat data a pomáhat tak podnikům přijímat informovaná rozhodnutí. V průměru si datový analytik může v Německu vydělat 50 000 až 70 000 eur ročně, v závislosti na svých zkušenostech a oboru.

To je dost na báječnou letní dovolenou v České republice!

9. Učitelé

Vzhledem k tomu, že vzdělání je v Německu prioritou, je zde stálá poptávka po kvalifikovaných učitelích na všech úrovních vzdělávání. Učitelé jsou zodpovědní za vedení výuky, hodnocení žáků a vytváření podnětného prostředí pro výuku. Průměrný roční plat učitele v Německu se pohybuje od 40 000 do 60 000 eur v závislosti na úrovni výuky a zkušenostech.

10. Projektový manažer

Při realizaci složitých projektů v různých odvětvích jsou projektoví manažeři nezbytní pro zajištění koordinace a úspěchu iniciativ. Průměrný roční plat projektového manažera v Německu se pohybuje mezi 60 000 a 80 000 EUR v závislosti na rozsahu projektu, zkušenostech a odvětví činnosti.

Závěrem lze říci, že nejžádanější profese v Německu nabízejí nejen solidní kariérní vyhlídky, ale také možnost podílet se na klíčových odvětvích německého hospodářství. Ať už se jedná o technologie, zdravotnictví nebo strojírenství, práce v Německu v blízkosti hranic představuje uspokojivou příležitost pro francouzsky mluvící odborníky, kteří hledají uspokojivou mezinárodní zkušenost.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.