Nejzvláštnější zvyky v Thajsku: Trest vám hrozí za šlapání po bankovkách nebo třeba za pohlazení dítěte

Nejzvláštnější zvyky v Thajsku: Trest vám hrozí za šlapání po bankovkách nebo třeba za pohlazení dítěte. Thajsko s bohatou kulturní tapiserií a živými tradicemi je zemí plnou kouzel a tajemství

Uprostřed jeho podmanivé krásy se skrývají zvyky a obyčeje, které mohou cizince uvést ve zmatek. Od zákazu šlapat na bankovky až po nečekané tabu pohladit dítě po hlavě – jedinečné thajské předpisy a víra se někdy zdají být až absurdní. Na co si tedy dá pozor?

Kulturní zvláštnosti a konstituční monarchie

Thajské kulturní normy jsou úzce spjaty s postavením konstituční monarchie. Monarchie se v thajské společnosti těší nesmírné úctě a k jejím symbolům a postavám je třeba přistupovat s maximální úctou. Kritika panovníka je v rozporu se zákonem, což svědčí o hluboké úctě, kterou Thajci chovají ke své královské rodině.

Jedním z obzvláště zvláštních zvyků je úcta k měně s podobiznou krále. Šlápnutí na bankovku s podobiznou panovníka je považováno za urážlivé a neuctivé. Tento zdánlivě neobvyklý zvyk odráží oddanost Thajců svému králi a zdůrazňuje důležitost projevování úcty i v těch nejvšednějších aspektech života.

Foto: Pixabay

Posvátnost hlavy a gesta úcty

V Thajsku je hlava považována za nejposvátnější část těla, a to jak z fyzického, tak z duchovního hlediska. Dotýkat se něčí hlavy je považováno za vážné porušení etikety, což platí i pro děti. Tato úcta je v thajské kultuře hluboce zakořeněná a vyjadřuje, jak si Thajci váží osobního prostoru svého i ostatních.

Tradiční hodnota projevování úcty starším a osobám ve vyšším postavení se navíc projevuje i prostým úklonem hlavy. Toto gesto, které je ztělesněním pokory a zdvořilosti, je v Thajsku běžné. Ukazuje složitou společenskou strukturu, v níž se uznává a respektuje hierarchie.

Orientace v netradičních situacích

Cizinci, kteří se účastní tradičních thajských svateb, musí mít na paměti několik zvláštností. Nedoporučuje se například nosit černou (přesněji antracitovou) nebo bílou barvu, protože tyto barvy jsou vyhrazeny pro pohřby. A pozor i na dotazování na věno – to je považováno za nezdvořilé a může urazit rodiny snoubenců. Během svatebních rituálů vždy prokazujte úctu starším, což zdůrazňuje význam mezigenerační úcty.

Účast na náboženských obřadech, zejména těch, kterých se účastní mniši, pak vyžaduje alespoň základní znalost buddhistických zvyků. Nebuddhistům proto doporučujeme, aby se před účastí na těchto akcích seznámili s jejich zvyklostmi a pravidly.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/656689/muze-v-thajsku-zavreli-za-negativni-recenzi-hotelu-stezoval-si-na-ceskeho-manazera.html, https://www.cestolino.cz/pruvodce/thajsko/zvyky/, https://www.lidovky.cz/svet/tri-prsty-na-bankovce-v-thajsku-vyjadruji-nesouhlas-s-kvetnovym-prevratem.A140618_074553_ln_zahranici_ele, https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti_v_Thajsku

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.