Nevládne nám, přesto existuje – jediný monarcha, který mluví plynně česky a za svůj život si prošel i pozicí otroka

Jediný monarcha, který mluví plynně česky není žádnou vymyšlenou pohádkovou postavou. Naopak – musíte za ním do zahraničí. Pokud se s ním však setkáte, odpoví vám z výše jeho trůnu plynná čeština.

Hrdinou toho vyprávění není nikdo jiný, než Norodom Sihamoni – současný král Kambodže, který nastoupil na trůn v roce 2004 po abdikaci svého otce, Norodoma Sihanouka. Narodil se 14. května 1953 v královské rodině v Phnom Penhu, hlavním městě Kambodže. Vzdělání získal v Praze, kde studoval hudební a divadelní umění – zažil dokonce i vpád vojsk varšavské smlouvy, proti kterým protestoval.

Z pozice opečovávaného následníka až na otrocké práce

Bohužel když se Kambodže zmocnili Rudí Khmérové, musel se do země vrátit – a to opravdu neslavně. Režim mu přidělil práci otroka na rýžových polích. Po roce 1978, kdy režim padl, se rozhodl odejít do kláštera – dlouho tam však nevydržel – jeho láska k tanci byla silnější. Vydal se proto do Paříže, kde založil vlastní taneční školu, a později se stal velvyslancem Kambodže při UNESCO v Kambodži. Králem Kambodže se stal po abdikaci svého roce v roce 2004.

Foto: dalbera / Creative Commons / CC BY-NC-SA

Dnes je Norodom Sihamoni stále známý svou láskou k umění a kultuře, což se projevuje v jeho angažmá v různých kulturních organizacích. Je také vynikajícím tanečníkem a bývalým profesorem tance. Jeho láska k umění se promítá i do jeho role krále, kdy se snaží propagovat a ochraňovat kambodžskou kulturu a umění.

Další působení

Norodom Sihamoni převzal královský trůn v době, kdy se Kambodža nacházela v období obnovy po desetiletích občanské války, genocidy a politických nestabilit. V té době byla Kambodža stále rozdělena a zasažena konflikty mezi politickými stranami. Norodom Sihamoni se snažil posílit jednotu a harmonii mezi různými politickými silami a udržovat demokratický proces. Ale není bez zajímavosti, že jazyk země, v níž vystudoval, nikdy nezapomněl – dodnes prý mluví česky opravdu plynně.

Zdroj: Norodom Sihamoni, vládce Kambodže s osudem plným zvratů, díky kterým hovoří i plynně česky | Kampotskypepr.cz, https://cs.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihamoni

Náhledové foto: Website of the Prime Minister of Japan Vellut / Creative Commons / CC BY-4.0

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.