Nový zámek v Banské Štiavnici: Pevnost, která svou siluetou připomíná raketu

Ve středním Slovensku asi třicet kilometrů od Zvolena leží v údolí Štiavnických vrchů historické město Banská Štiavnica. Milovníci pamětihodností si zde přijdou na své, protože se tu nachází řada výstavních budov. Je to dáno hornickou minulostí místa, kde se od počátku novověku těžilo zlato a stříbro. Od roku 1993 je Banská Štiavnica zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO.

Lidé tu žili už v neolitu

Místo, na kterém byla vybudována Banská Štiavnica, bylo osídleno už v neolitu. Později tu Keltové měli své sídliště. Už od 11. století je v písemnostech zmiňována těžba zlata a ve 13. století dostalo sídlo městská práva a stalo se z něho uherské horní město. Zlata a stříbra tu bylo opravdu hodně. Rekordní těžba byla zaznamenána v roce 1690, kdy zde bylo vytěženo 29 tun stříbra a 605 kilogramů zlata.

Pro účely těžby drahých kovů byla v okolí Banské Štiavnice vybudována soustava rybníků a kanálů. Voda z nich sloužila jako zdroj energie pro pohon vodních čerpadel, jež odvodňovala doly. V 18. století tu vznikla báňská škola, později akademie. Za vlády Marie Terezie zažilo město nebývalý rozmach a po Bratislavě a Debrecínu se stalo třetí největší město v Uhrách. V 19. století začala těžba upadat, což se podepsalo i na snižujícím se počtu obyvatel.

Pamětihodnosti v Banské Štiavnici

Historická část města je městskou památkou rezervací. Ve středu náměstí Sv. Trojice stojí barokní morový sloup, najdete tu také historické měšťanské domy. Nad náměstím na vyvýšenině se nachází Starý zámek, což je pevnostní stavba obklopená hradbou a pěti věžemi. Je v něm expozice Slovenského báňského muzea. Zajímavá je Klopačka, což je renesanční barokní věž z roku 1691, v níž se klepáním na dřevěnou desku oznamoval počátek fárání do dolů. Z městských hradeb se zachovala Piargská brána ze 16. století. Z počátku 19. století pochází zdejší synagoga. Za návštěvu rozhodně stojí Kalvárie, což je barokní komplex čítající Dolní, Střední a Horní kostel a cestu s kapličkami.

Kalvárie. Foto: Pixabay

Nový zámek

Dominantou Banské Štiavnice je Nový zámek, kterému se říká také Dievčenský nebo Panenský hrad. Stojí na Frauenbergském kopci. Vybudován byl v letech 1564 až 1571 jako renesanční pevnost, která měla odrážet případný útok Turků. Zároveň sloužil i jako strážní věž.

Nový zámek je šestipodlažní budova se čtyřmi baštami, jež tvoří velmi zajímavou siluetu kosmické rakety. V minulosti se zde každou čtvrthodinu a celou hodinu troubilo a zvonilo na zvon. Nejvyšší poschodí slouží jako turistická vyhlídková plošina, jinak se v zámku nachází expozice Slovenského banského muzea. Mezi nejzajímavější exponáty patří sedmihlavňové dělo ze 16. století, turecké meče zvané jatagany, pušky, plastiky Turků v životní velikosti.

Styavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica je nejkrásnější v období adventu a vánočních svátků. K nim patří i tradiční Styavnycký vjanočný jarmok, který se bude konat od 9. do 10. prosince 2022 na uzavřeném nádvoří Kammerhofu. K dispozici bude občerstvení – pravá kapustnica, medovina, oplátky a jiné dobroty, stánky s rukodělným zbožím. Chybět nebude ani ukázka lidových zvyků, živý Betlém, lití olova či pečení oplatků v historické formě nad ohněm.

Zdroj: https://www.muzeumbs.sk/sk/novy-zamok; https://cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica

Nový zámek. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.