Pohádkový zámek v Moszně s 99 věžemi je nejznámější památkou jižního Polska

Jen asi padesát kilometrů od česko-polské hranice leží zámek Moszna s pohádkovým vzhledem. Hned by si mohl zahrát v nějakém romantickém filmu na motivy spisovatelky Rosemundy Pilcherové, přestože se tedy jedná o polskou pamětihodnost a autorka byla Britka. Zámek silně připomíná anglické hrady z alžbětinského období. V polských průvodcích je řazen mezi deset nejvýznamnějších turistických cílů v Polsku, které stojí za navštívení.

Jeden z největších hradů celého Slezska

Zámecký a parkový komplex byl sídlem německé rodiny Tiela-Winckler. Moszna je obrovskou stavbou, která zabírá 7 000 čtverečných metrů. Uvnitř najdete tolik pokojů, kolik má jeden rok dní. Zdobí ho na 99 věží. Jeho jádro je barokní a pochází ze druhé poloviny 18. století. Nyní tvoří střední křídlo zámku. Ten kompletně v roce 1896 vyhořel, ale byl znovu věrně obnoven, a dokonce rozšířen o novogotické východní křídlo z let 1896 až 1900. Nejmladší je západní křídlo zámku, které bylo postavené v letech 1912 až 1914.

Zámek sloužil i jako psychiatrická nemocnice

Protože se po druhé světové válce zámek Moszna v důsledku změny hranic ocitl v socialistickém Polsku, byl zestátněn. Ale co s ním, že. Tak šup, dáme do zámeckých stájí aspoň koně. V roce 1948 tu byl zřízen Hřebčín Moszna, který choval koně pro polský soutěžní sport. Ti jsou tu do dnešní doby, hřebčín nyní čítá na 200 koní. V 60. letech minulého století začal zámek Moszna sloužit jako oddělení psychiatrické nemocnice, léčili se v něm pacienti s neurózami. Jakpak si tam asi připadali mezi zámeckými zdmi? Možná, že měl zámek na ně pozitivní terapeutický vliv.

Zámek Moszna. Foto: Pixabay

Zámek Moszna v současné době

Nyní zámek Moszna slouží jako hotel s restaurací a konferenčním centrem. Část interiérů je zpřístupněno veřejnosti, která si je může prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek. Neméně zajímavý je zámecký park, který budovu zámku obklopuje. Nemá pevné hranice a volně splývá se sousedními lesy a poli. Najdete v něm zahradu s rybníkem, fontánu v duchu italské renesance, kanály, mosty v holandském a francouzském stylu. V parku je také spousta velmi starých stromů. Nejstaršímu je asi 400 let. Na přelomu května a června se každým rokem v parku koná festival Hudební svátek kvetoucích azalek.

Zdroj: https://www.polsko.travel/cz/pamatky/hrady-zamky-skanzeny/zamek-moszna; https://www.novinky.cz/clanek/vase-zpravy-pohadkovy-zamek-mosna-patri-mezi-deset-nejhezcich-v-evrope-vite-kde-jej-hledat

Zámek Moszna. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.