Pokud po vás chce lékař registrační poplatek, klidně si ho nahrajte. Není to nezákonné, i kdyby jeho interní směrnice tvrdily opak

Registrace, poplatek, lékař, nahrávání, pokuta

Pokud po vás chce lékař registrační poplatek, klidně si ho nahrajte. Není to nezákonné, i kdyby jeho interní směrnice tvrdily opak. Takzvaná pacientská nebo také lékařská turistika není v ČR ničím výjimečným – v řadě oborů totiž odborníci na zdravotnictví citelně chybí. A situace bohužel není růžová ani v jiných ohledech.

V labyrintu interakcí mezi zdravotnickými zařízeními se pacienti často ocitají zranitelní, a to nejen vůči svým onemocněním, ale také vůči matoucím normám a poplatkům, které jim někteří zdravotníci mohou neprávem ukládat.

Orientace v terénu nezákonných poplatků

Zdravotní péče by měla být především o léčení a podpoře, přesto se někteří pacienti setkávají s méně pikantním aspektem finančních požadavků, které jdou nad rámec zákonných ustanovení – k mání je téměř vše, od neoprávněných poplatků za doprovod při porodu až po poplatky za pobyt s hospitalizovanými dětmi.

Registrace, poplatek, lékař, nahrávání, pokuta

Foto: Pixabay

Nenechte si všechno líbit

Pokud se vám ovšem něco takového stalo, můžete se bránit. Podle § 88 občanského zákoníku jsou fyzické osoby vybaveny právem nahrávat rozhovory bez souhlasu druhé zúčastněné strany, pokud jsou tyto nahrávky nezbytné k ochraně jejich práv nebo zájmů blízkých osob. Toto ustanovení má zásadní význam zejména v prostředí, kde může být dynamika moci vychýlena v neprospěch pacienta. Takže i kdyby v nemocnici byla cedule, která něco podobného zakazuje, nedbejte na ni.

Nahrávky mohou zachytit přesnou povahu rozhovoru a konkrétní vznesené požadavky, což poskytne jasný základ pro případné následné právní nebo správní kroky. Navíc oznámení o tom, že je rozhovor nahráván (ovšem opravdu to ohlašovat nemusíte – je to jen na vás), může někdy změnit dynamiku interakce, což může vést k ostražitější komunikaci, ale také případně k nápravě chování zdravotnického pracovníka. Tak proč to nezkusit?

 

Zdroj: https://www.vitalia.cz/clanky/poplatky-za-objednani-k-lekari/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/539164-lekari-casto-chteji-penize-nelegalne-lide-vubec-nevi-za-co-plati, https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/lekar-platba-za-registraci-hrazene-ukony.A220809_114447_viteze_frp

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.