Postoloprty mají úzkou spojitost s Karlem Marxem a v nedalekém Březnu je k vidění zajímavý archeoskanzen

Město Postoloprty leží asi čtyřicet kilometrů od Lovosic. S nimi bylo spojené dne 22. října 1882 železniční tratí, takže jednou z možností, jak se sem docestovat, je použití vlaku. O Postoloprtech se zmiňuje kronikář Kosmas. V Kronice české Václava Hájka z Libočan se zase vysvětluje název Postoloprt, který vychází ze staročeského slovního spojení „postoly prtati“, což vyjadřovalo ševcovat, příštipkařit. S historií města je nechvalně spojen masakr Sudetských Němců nedlouho po druhé světové válce a kromě toho je město rodištěm dědečka německého filozofa Karla Marxe.

Postoloprty a jeho památky

V oblasti Středního Poohří, kde se Postoloprty nacházejí, se lidem dobře bydlelo již v pravěku – v době bronzové. Svědectví o tomto vydaly archeologické nálezy na území samotného města i v jeho okolí. V 6. století sem přišli Slované, což dokládá slovanská osada, jejíž pozůstatky byly objeveny v nedaleké obci Březno.

V Kosmově kronice, sepsané ve 12. století, se vypráví o českém knížeti Neklanovi, který v Postoloprtech nechal údajně postavit hrad Drahuš. Dnes v blízkosti Postoloprt najdete zbytky hradiště Drahúš – obvodový val v délce asi 1,1 km a příčný val. Halštatské hradiště ke své ochraně využívalo vodu z řeky Ohře.

Postoloprtský zámek. Foto autor: Jik jik; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postoloprty_zamek.JPG

V 11. století tu byl postavený klášter Brána Apoštolů (Porta Apostolorum), z jehož jména vychází druhé vysvětlení názvu Postoloprt. Klášter svému účelu sloužil do 15. století, kdy ho dobyli husité. Městem s právem pořádat týdenní trhy a výroční jarmark se Postoloprty staly v roce 1510. Na počátku 17. století tu byl na základech tvrze vybudován barokní zámek. Ten je aktuálně veřejnosti nepřístupný a postupně chátrá.

S Postoloprty se pojí i zajímavost, která se týká teoretika dělnického hnutí, socialismu a komunismu Karla Marxe. Jeho dědeček Marx Levy Mordechai byl ve městě rabínem.

Muzeum v přírodě Archeoskanzen Březno

Ve vzdálenosti asi čtyři kilometry od Postoloprt se nachází obec Březno, kam stojí za to se vypravit. Je tu totiž vybudováno muzeum v přírodě – Archeoskanzen Březno. Stojí na významné archeologické lokalitě. Najdete tu repliky staveb a obydlí z období neolitu, doby železné, stěhování národů a raně slovanského období. Jejich architektura vychází z nálezů, které zde byly objeveny.

Od října do prosince je archeoskanzen otevřen od úterý do neděle v čase od 9:00 do 16:00 hodin. Plné vstupné vychází na 40 korun, snížené na 30 korun, za rodinné vstupné zaplatíte 120 korun.

Zdroj: https://www.postoloprty.cz/historie%2Dmesta/ms-1056/p1=1056; https://www.archeoskanzenbrezno.cz/

Archeoskanzen Březno, replika slovanského stavení z 9. století. Náhledové foto autor: Gortyna; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C5%99ezno_skanzen_Slovani.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.